Zoeken op

Zoeken op

Alles

Business in Control

Organisatieadvies

Organisatieadvies is een van de twee pijlers van Business in Control. Bij het organisatieadvies moet je denken aan vier specifieke richtingen.

Business in Control
Organisatieadvies

Organisatieadvies

Bij het organisatieadvies moet je denken aan vier specifieke richtingen:

1. Ondernemingsstructuur

Uit de gesprekken voor procesoptimalisatie met het management kan de vraag naar boven komen of de huidige organisatiestructuur nog aansluit bij de activiteiten. Een startende organisatie bestaat vaak uit een eenvoudige structuur. Een BV met misschien een holding erboven. Is deze situatie na x jaar nog wenselijk of is het beter om de structuur uit te breiden omdat we verschillende soorten activiteiten zijn gaan ontplooien? Of ben je veel meer internationale handel gaan doen? Is het dan niet interessanter om een entiteit in het buitenland op te richten?

2. Procesanalyse

Vaak zijn bedrijfsprocessen vanuit het verleden ontstaan. Wie betaald de facturen, wie is verantwoordelijk voor de inkoop? Met name bij groeiende organisaties is te zien dat door de groei vaak de taken en verantwoordelijkheden niet meer op de juiste plaats liggen waardoor de foutkans toeneemt. Dat wil je als onderneming niet. Door de interne beheersingsprocessen in kaart te brengen zijn we in staat om de directie van advies te voorzien. Dit advies is erop gericht dat de kans op fouten geminimaliseerd worden, dan wel gesignaleerd worden vanuit de bedrijfsprocessen.

3. Planning & control cyclus

Onder de planning & control cyclus verstaan we een periodieke afsluiting van de financiële administratie en rapportage aan de directie. Periodiek kan per maand of per kwartaal zijn. Vaak zien we bij groeiende organisaties dat dit proces onvoldoende is ingeregeld. Wij ondersteunen ondernemingen bij het inrichten van dit proces. Dit doen we heel praktisch door een tijdschema te maken waarin staat beschreven wie wat moet doen op welk moment. Ook zullen wij zelf bij de eerste afsluiting betrokken zijn om de afsluiting te monitoren en te evalueren tegen welke problemen de organisatie aanloopt in de afsluiting.

Door periodiek af te sluiten dwingt de organisatie zichzelf om de financiën transparant en netjes te houden. Geen uitzoekposten laten staan. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van de financiële rapportage toe en stelt het de directie in staat om op basis van deze cijfers de organisatie aan te sturen. Verder ondersteunen wij ook bij de inrichting van de periodieke rapportage, zodat deze aansluit bij de doelstellingen en strategie van de onderneming.

4. Begroting- en forecasting proces

Een begroting is voor iedere onderneming relevant om daarmee de verwachting voor de komende jaren neer te leggen. Dat geeft inzicht en sturing aan de onderneming. Wij kunnen ondernemingen ondersteunen bij het opstellen hiervan. Zeker bij een groeiende organisatie zal de behoefte aan groeifinanciering aanwezig zijn, waarbij een betrouwbaar begrotings- en forecast proces zeer belangrijk zijn.