Zoeken op

Zoeken op

Alles

Business in Control

Pre-audit services

Pre-audit services is een van de twee pijlers van Business in Control. Bij deze dienstverlening richten we ons vooral op de jaarrekening en het onderliggende dossier. De ondernemersvragen hierbij lopen uiteen van het ondersteunen bij het schrijven van de jaarrekening tot en met het begeleiden van de gehele controle. Binnen onze dienstverlening bieden we drie onderdelen aan.

Business in Control
Pre-audit services

Pre-audit services

Bij deze dienstverlening richten we ons vooral op ondersteunen bij het schrijven van de jaarrekening, begeleiding bij de jaarrekening controle of vanuit de onderneming de volledige aansturing en begeleiding van het proces van de jaarafsluiting en controle.

1. Ondersteunen bij het schrijven van de jaarrekening

Voor het schrijven van de jaarrekening maken wij gebruik van de rapportgenerator. Wij kunnen de kolommenbalans van de klant in de rapportgenerator verwerken tot een jaarrekening. Jij hebt zelf het dossier met onderliggende stukken, wij worden ingeschakeld om de jaarrekening te genereren.

2. Begeleiden jaarrekeningcontrole

Als we in het traject van de controle van de jaarrekening met jou meewerken, begeleiden en coachen we jou. Jij zal in dit geval zelf een groot deel van het dossier voor de accountant opleveren, maar bij sommige specifieke onderwerpen ondersteunen en begeleiden wij jou.

3. Volledige aansturing proces jaarrekeningcontrole

Vaak zie je bij ondernemingen die doorgroeien naar de wettelijke controleplicht dat zij in de eerste jaren moeite hebben om dit proces tijdig uit te kunnen voeren en met de juiste diepgang een oplevering te kunnen verrichten. Bij een controle wordt veel meer diepgang gezocht dan bij een samenstelopdracht. Wij kunnen dan ingeschakeld worden om jou hiermee te helpen. Wij zorgen ervoor dat het balansdossier volledig opgeleverd wordt inclusief de jaarrekening. Ook zorgen wij voor een duidelijke planning en afspraken met de controlerend accountant. Dat kunnen onze collega’s van de servicelijn audit zijn.

Tussen deze werkvelden bestaan natuurlijk diverse dwarsverbanden. Het jaarafsluitingsproces lijkt een op zichzelf staand proces. Maar dat is het naar onze mening niet. Als je je interne beheersingsprocessen op orde hebt, zal je over het algemeen ook een betere planning & control cyclus hebben. Grote kans dat deze ondernemer bij het opstellen van de jaarrekening minder of niet tegen problemen aanloopt. Het omgekeerde geldt dus zeker ook. Daarom zien wij ook de kans voor de onderneming om haar focus te hebben op het optimaliseren van processen waaruit een winst behaald wordt in het jaarafsluiting proces.