Zoeken op

Zoeken op

Alles

Corporate finance

Due diligence

Wanneer je een bedrijf wilt kopen komt er veel op je af. Naast informatie over de commerciële en operationele aspecten van het bedrijf en de markten waarop het bedrijf actief is, wil je ook weten hoe het bedrijf er financieel voorstaat en hoe de fiscale situatie van het bedrijf er uit ziet. Deze laatste gegevens zijn veel moeilijker van afstand te beoordelen. Specialistische kennis helpt je de juiste beslissingen te nemen.

due dilligence

Boekenonderzoek

De koper van de onderneming is verplicht om onderzoek te doen bij een overname; dit gaat typisch om onderzoek op financiëel en belastingtechnisch vlak, maar kan ook toezien op bijv. de pensioen of arbeidsrechtelijke risico’s. Je wilt niet alleen een beeld vormen over de historische resultaten, maar ook doorkijken naar de financiële verwachtingen van de onderneming; wie heeft het business plan opgesteld, zijn de projecties te staven met historische resultaten, zijn er extra investeringen nodig om het businessplan te bereiken? De verkoper heeft in het kader van zo’n onderzoek ook een mededelingsplicht. Aan de hand van deze informatie kan een koper de risico’s en kansen voor de overname afwegen. Als verkoper kan je ook, vóór overname, een onderzoek laten uitvoeren om regie te houden over het verkoopproces, aan meerdere geïnteresseerde partijen dezelfde informatie te geven en vragen vooraf weg te nemen. Dit bespaart tijd en geld later in het overnameproces. Zo’n onderzoek noemen we een (vendor) due diligence of in gewoon Nederlands: een boekenonderzoek.

Besluit je het bedrijf over te willen nemen, dan tekenen jij en de verkoper in eerste instantie een intentieverklaring. Hierin leg je samen de belangrijkste afspraken en voorwaarden voor de overname vast. Een due diligence maakt vaak onderdeel uit van deze intentieverklaring. Hierbij geef je aan dat de uitkomsten uit het boekenonderzoek van invloed kunnen zijn op de definitieve koopovereenkomst. Deze invloed kan inhouden dat de verkoper extra garanties afgeeft, maar kan ook meer vergaande gevolgen hebben, zoals aanpassing van de koopprijs of een andere dealstructuur.

Specialistische kennis

Zo’n onderzoek naar de financiële en fiscale aspecten vraagt specialistische kennis en ervaring om de informatie snel te kunnen analyseren en de juiste vragen te stellen. Onze corporate finance en belasting specialisten hebben hier jarenlange ervaring mee en dringen in korte tijd tot de kern van de financiële en fiscale aspecten door. Onze bevindingen en aanbevelingen leggen wij voor je vast in een beknopte maar heldere rapportage. En uiteraard begeleiden we jou ook bij alle andere onderdelen in het overnameproces.

Wil je meer weten over Due Diligence of wil je persoonlijk advies? Neem dan een kijkje op onze pagina over kennismaken met corporate finance.