Zoeken op

Zoeken op

Alles

April 3, 2015

Elektrisch rijden loont!

Tot voor kort was het bestaan van de elektrische auto onzeker. De overheid heeft een aantal fiscale maatregelen getroffen die bijdragen aan de aanschaf en het gebruik van een elektrische auto. Hierdoor haalt de elektrische auto de conventionele brandstofauto in op de fiscale snelweg.

Artikelen
Elektrische auto

Fiscale maatregelen aanschaf en gebruik

Bij aanschaf van een elektrische auto is geen BPM verschuldigd. Overigens geldt deze BPM-vrijstelling tot en met 2018. Zet u als ondernemer een elektrische auto op de zaak, dan is er sprake van een bedrijfsmiddel en kunt u gebruikmaken van de volgende regelingen:

Om gebruik te kunnen maken van de VAMIL en MIA moet u dit binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting tot aanschaf van een elektrische auto melden. Met deze regelingen verlaagt u de fiscale winst verlaagt zodat u minder belasting betaalt in dat jaar.

Naast de verschillende voordelen die gelden voor de aanschaf van een elektrische auto, heeft de overheid ook fiscale voordelen bedacht voor het gebruik van een elektrische auto. Zo bent u geen bijtelling verschuldigd wanneer u de auto aanschaft tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013 én de auto naast zakelijk ook voor privédoeleinden gebruikt. Deze bijtellingsvrijstelling geldt voor een periode van 60 maanden indien u de auto aanschaft vóór 1 januari 2014. Daarnaast betaalt u tot en met 2015 geen motorrijtuigenbelasting (MRB). Uiteraard maakt u geen of nauwelijks brandstofkosten (i.v.m. extended range-modus).

Tevens bieden sommige provincies en gemeenten financiële prikkels om elektrisch rijden in Nederland te stimuleren. Voordat u een elektrische auto aanschaft, is het verstandig om bij uw provincie of gemeente te informeren of er financiële ondersteuningsmogelijkheden zijn.

Fiscaal voordeel

Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel, een autofabrikant heeft van het zelfde type een dieselvariant en een elektrische uitvoering. De prijs van beide auto’s bedraagt € 50.000.
Uitgangspunten zijn:

Aanschafkosten Dieselauto Elektrische auto
Aanschafprijs  € 50.000  € 50.000
 MIA/KIA (VPB 20%)  € 0  € 5.378
 Btw*  € 6.387  € 7.983
 € 43.613  € 36.639

* De btw wijkt af omdat in de elektrische auto geen BPM is berekend.

Bij aankoop kan een liquiditeitsvoordeel worden behaald door toepassing van de VAMIL. Dit levert bij aanschaf een belastingvoordeel op van ca € 5.500. In de jaren na aankoop ontstaat een fiscaal nadeel. Per saldo levert dit een rentevoordeel op van ca. € 500.

Fiscale lasten per jaar Dieselauto Elektrische auto
Motorrijtuigenbelasting € 1.500 € 0
Inkomstenbelasting privégebruik (52%) € 6.500 € 0
Jaarlijkse kosten € 8.000 € 0

Contact

Door de verschillende maatregelen is het erg interessant om bij de aanschaf van een auto de elektrische variant te overwegen. Wilt u meer weten over de fiscale gevolgen voor uw onderneming wanneer u elektrisch gaat rijden? Neem contact op met een adviseur bij u in de buurt.

Disclaimer
De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een entiteit. Hoewel dit memorandum met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist en volledig is en zal blijven. Op basis van dit memorandum dient geen actie te worden ondernomen zonder professionele advisering op basis van een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.

Downloads

Elektrische_auto_dec_2011