Zoeken op

Zoeken op

Alles

7 juni 2023

Bijeenkomst Zorg

Op woensdag 7 juni organiseerden we de ‘Bijeenkomst Zorg’ in Van der Valk Hotel Harderwijk. Deelnemers lieten zich bijpraten over actuele onderwerpen in de zorgsector.

Van der Valk Hotel Harderwijk, Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk

Bijeenkomst Zorg

Ontwikkelingen in de zorg

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de politiek, wetgeving en jurisprudentie rond het thema ‘PNILLERS’, ofwel ‘Personeel niet in Loondienst’. Je kunt dan denken aan ontwikkelingen rond het ‘Deliveroo-arrest’, de Wet DBA en de aangekondigde wijzigingen in het handhavingsmoratorium van de Belastingdienst. Wat betekent dit voor zorgorganisaties? Tijdens de ‘Bijeenkomst Zorg’ op woensdag 7 juni informeerden de sprekers je over dit actuele thema en onderwerpen als:

Jochem van den Berg – Adviseur loonheffingen/arbeidsrecht

Jochem werkt sinds 2014 bij Moore MTH. Daarvoor heeft hij bij enkele Big four-kantoren en een groot advocatenkantoor gewerkt. Jochem is al ruim 25 jaar gespecialiseerd op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsrecht, zowel nationaal als internationaal. Hij verzorgt onder andere looncontroles en adviseert over kostenvergoedingsystemen (WKR), de dienstbetrekkingsproblematiek (PNIL), werknemersparticipaties, Tax Control Frameworks, overnames en grensoverschrijdende arbeid. Hierbij worden zowel werkgever als werknemer bijgestaan als zij overwegen om over de grens te gaan werken. Daarnaast is Jochem specialist in de zorgsector. Jochem is lid van de kennisgroep Zorg van Moore MTH.

Jochem van den Berg

Deliveroo-arrest, Wet DBA en meer

Tijdens de bijeenkomst gaat Jochem in op de ontwikkelingen rond het ‘Deliveroo-arrest, de Wet DBA en de aangekondigde wijzigingen in het handhavingsmoratorium van de Belastingdienst. Kan een zorgorganisaties zich nog (lang) zeker wanen wanneer van een modelovereenkomst voor PNILLERS gebruikt wordt gemaakt? Daarnaast gaat hij in op de mogelijke gevolgen voor de loonheffing, de sociale verzekeringen, het arbeidsrecht en het pensioen.

Teunis van den Berg

Teunis van den Berg – Partner/Belastingadviseur

Teunis is al meer dan zestien jaar verbonden aan Moore MTH. Voordat hij ging werken bij Moore MTH, was hij werkzaam bij de Belastingdienst, bij een zakenbank en een Big four-kantoor. Teunis is gespecialiseerd op het gebied van omzetbelasting (btw)- en overdrachtsbelastingvraagstukken. Binnen Moore MTH is hij verantwoordelijk voor de adviesgroep omzetbelasting. Moore MTH heeft een grote klantenportefeuille in de zorgsector. Van eerstelijns zorg tot zorginstellingen actief in de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, algemene ziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen. Teunis is, net als Jochem, ook lid van de kennisgroep Zorg van Moore MTH.


Inhuur van PNILLERS

Teunis gaat tijdens de bijeenkomst in op de vraag of er bij de inhuur van PNILLERS sprake is van terbeschikkingstelling van personeel of van een medische prestatie en of het daarbij nog uitmaakt of er door de zorgorganisatie rechtstreeks gecontracteerd wordt met de PNILLER of dat gebruik wordt gemaakt van een tussenkomst- en/of bemiddelingsovereenkomst. Dit kan een complexe kwestie zijn. Tot slot gaat Teunis in op de mogelijke invorderingsaspecten (inlenersaansprakelijkheid) bij de inhuur van PNILLERS.

Programma

Woensdag 7 juni

15.00 uur

Ontvangst

15.30 uur

Jochem van den Berg – Ontwikkelingen rond het ‘Deliveroo-arrest’, de Wet DBA en de aangekondigde wijzigingen in het handhavingsmoratorium van de Belastingdienst.

16.30 uur

Pauze

16.45 uur

Teunis van den Berg – Inhuur van PNILLERS: sprake van terbeschikkingstelling van personeel of van een medische prestatie?

17.30 uur

Netwerkborrel

18.00 uur

Einde bijeenkomst

Locatie

Van der Valk Hotel Harderwijk
Leuvenumseweg 7
3847 LA Harderwijk