Zoeken op

Zoeken op

Alles

ESG informatieavond

ESG staat voor Environment, Social en Governance. Deze ESG informatieavond wordt op twee verschillende locaties gehouden. Meld je aan voor een avondsessie bij jou in de buurt!

Aanmelden
ESG

Environment, social en governance

Tegenwoordig wordt er door investeerders, klanten en medewerkers steeds meer gekeken naar niet-financiële prestaties van bedrijven. Hiervoor verwachten zij bijvoorbeeld dat een bedrijf verantwoording aflegt over de impact van de bedrijfsvoering, maar ook over de leveranciers (arbeidsomstandigheden van medewerkers, herkomst van grondstoffen, duurzaamheid van zowel het product als de dienst én de manier van besturen door leidinggevenden).

ESG moet verankerd zijn in jouw strategie en organisatiedoelstellingen, er moet beleid op gemaakt worden én aandacht aan geschonken worden in de jaarverslaggeving. Vanaf 2024 wordt dit verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en tot 2027 wordt ernaar toegewerkt om dit te verplichten voor alle ondernemingen wereldwijd.

Kortom: een belangrijk thema voor jou als ondernemer of directeur om mee aan de slag te gaan! Daarom organiseren wij op twee van onze vestigingen een ESG informatieavond. Iedereen is hierbij welkom. Tijdens een avondsessie vertellen onze collega’s Peter Kok en Peter Haverbeke graag meer over:

Meld je hier aan voor de informatieavond bij jou in de buurt!

Peter Kok

Peter Kok heeft ruim 20 jaar ervaring als registeraccountant in het midden- en kleinbedrijf. Vele jaren is hij werkzaam geweest in de controle- en samenstelpraktijk, waarbij hij ook enkele jaren tekenend accountant van wettelijke controles is geweest. De laatste jaren heeft hij zich meer toegelegd op de advisering van bedrijven, met name op het gebied van vertaling van strategie naar KPI’s en de doorvertaling naar de onderliggende processen. Ook heeft hij ruimte ervaring aan de andere kant van de tafel als interim financieel eindverantwoordelijke.

Binnen Moore MTH is hij een van de aanjagers van de nieuwe serviceline Business in Control. Peter heeft een sterke focus op het optimaliseren van (financiële) processen, om zo tot een duidelijke en heldere rapportage te komen die aansluit bij de strategie van een onderneming.

“Dit jaar is het onderwerp ESG op mijn pad gekomen. Ik wilde mij graag in deze boeiende materie verdiepen. Er staat met de komst van ESG veel verandering op stapel voor grote-, maar zeker ook het kleinere MKB. Niet alleen op het gebied van verantwoording, maar ook op het gebied van toekomstbestendige bedrijfsvoering”.

Peter geeft tijdens deze informatieve sessie een eerste indruk van de veranderingen waar ook jij als ondernemer mee te maken krijgt.

Peter Kok
Peter Haverbeke

Peter Haverbeke

In het kader van een overname, wil je als koper weten in hoeverre de Target een ESG-beleid heeft. Dit wil je vooraf weten, om een inschatting te kunnen doen wat het kost (aan tijd, mankracht, adviseurs) om het beleid te verbeteren of te harmoniseren. Kortom, wat de waarde impact op de totale onderneming is. Daarnaast zien we dat financiële instellingen, in het kader van (overname)financiering, steeds meer nadruk leggen op de ESG-policy (immers: financiële instellingen dienen ook te voldoen aan de ESG-criteria en mogen soms geen leningen verstrekken als dit niet goed genoeg op orde is). Als je als onderneming niet voldoet aan dergelijke criteria, dan kunnen zij bijvoorbeeld renteopslag doorvoeren.

Jouw ESG-bedrijfsvoering heeft dus invloed op de mogelijkheden voor en condities van financiering én invloed op de waarde van jouw onderneming. Hierover zal Peter Haverbeke jou meer vertellen tijdens de informatieavond.

Peter heeft ruim 15 jaar ervaring in het begeleiden van overnames; met name in het doen van financiële boekenonderzoeken. Peter heeft daarbij veel internationale deals begeleid, en hij heeft diverse Private Equity huizen (waar ESG inmiddels gemeengoed is) ondersteund bij buy-side boekenonderzoeken.

Programma

19.00 – 19.30 uur

Ontvangst met een drankje

19.30 – 20.30 uur 

Inhoudelijke sessie over ESG

20.30 – 20.45 uur

Gelegenheid voor vragen

20.45 

Netwerkborrel

Data & locaties

Moore MTH – Almere

Datum: dinsdag 22 november
Adres: Versterkerstraat 6, 1322 AP Almere

Moore MTH – Amersfoort

Datum: donderdag 24 november
Adres: Databankweg 32c, 3821 AL Amersfoort

Klik hier om je direct aan te melden!

Aanmelden