Zoeken op

Zoeken op

Alles

ESG, wat moet je ermee?

Op Dinsdag 4 oktober stond de Talks in het teken van het thema ESG.

Tegenwoordig wordt er door investeerders, klanten en medewerkers steeds meer gekeken naar niet-financiële prestaties van bedrijven. Er wordt bijvoorbeeld verwacht dat een bedrijf verantwoording aflegt over de impact van de bedrijfsvoering, maar ook over de leveranciers (arbeidsomstandigheden van medewerkers, herkomst van grondstoffen, duurzaamheid van zowel het product als de dienst én de manier van besturen door leidinggevenden). ESG moet verankerd zijn in jouw strategie en organisatiedoelstellingen, er moet beleid op gemaakt worden én aandacht aan geschonken worden in de jaarverslaggeving. Vanaf 2024 wordt dit verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en tot 2027 wordt ernaar toegewerkt om dit te verplichten voor alle ondernemingen wereldwijd.

Terugkijken webinar
ESG

Samenvatting webinar ESG

Vanaf 2024 wordt ESG verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en tot 2027 wordt ernaar toegewerkt om dit te verplichten voor alle ondernemingen wereldwijd. Maar wat moet je met ESG? We gingen hierover in gesprek met collega’s Peter Kok en André van ’t Hof. Peter en André zijn lid van het projectteam ESG binnen Moore MTH.

In het ESG-webinar werd besproken wat ESG inhoudt en wat je ermee moet als ondernemer. Daarnaast kwam aan bod of deze wetgeving voor alle bedrijven geldt. In het webinar kwam naar voren dat de Verenigde Naties SDG’s heeft opgesteld en wat het verschil is tussen SDG en ESG. Peter ging in op wat de invloed is van ESG voor het mkb. André geeft je mee wat de impact is van een goede of slechte ESG-score. Tot slot kwam nog een goede tip: Onderneem nu actie!

Deze Talks terugkijken? Bekijk hieronder de video of lees het uitgebreide verslag.

Terugkijken webinar

André van ’t Hof – Accountant/Adviseur MKB

André werkt al bijna vijf jaar bij Moore MTH. Hij is relatiebeheerder en accountant bij Moore MTH Veenendaal, waar hij tevens vestigingsdirecteur is. André heeft veel ervaring op het gebied van het samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van fiscale aangiften, het opstellen van prognoses en het adviseren van cliënten op financieel gebied. André is aangesloten bij het ESG-project van Moore Global en overlegt periodiek met de internationale kantoren uit andere landen.

 

André van't Hof
Peter Kok

Peter Kok – Business in Control/Relatiebeheerder MKB

Peter Kok RA heeft ruim 20 jaar ervaring als registeraccountant in het midden- en kleinbedrijf. Vele jaren is hij werkzaam geweest in de controle- en samenstelpraktijk, waarbij hij ook enkele jaren tekenend accountant van wettelijke controles is geweest. De laatste jaren heeft hij zich meer toegelegd op de advisering van bedrijven, met name op het gebied van vertaling van strategie naar KPI’s en de doorvertaling naar de onderliggende processen. Ook heeft hij ruime ervaring aan de andere kant van de tafel als interim financieel eindverantwoordelijke. Binnen Moore MTH is hij een van de aanjagers van de nieuwe serviceline Business in Control. Peter heeft een sterke focus op het optimaliseren van (financiële) processen, om zo tot een duidelijke en heldere rapportage te komen die aansluit bij de strategie van een onderneming.

“Dit jaar is het onderwerp ESG op mijn pad gekomen. Ik wilde mij graag in deze boeiende materie verdiepen. Er staat met de komst van ESG veel verandering op stapel voor grote-, maar zeker ook het kleinere MKB. Niet alleen op het gebied van verantwoording, maar ook op het gebied van toekomstbestendige bedrijfsvoering”.


Aanmelden

Tijdens De Talks geven André en Peter je meer informatie over ESG. Wat is het? En waar komt het vandaan? En wat voor impact heeft ESG voor jou als ondernemer? Kortom, tijdens De Talks van oktober geven zij jou de eerste indruk van de veranderingen waar ook jij als ondernemer mee te maken krijgt. Doe er dus jouw voordeel mee! Klik hier om je direct aan te melden!

Aanmelden