Zoeken op

Zoeken op

Alles

1 december 2020

‘Het slecht weer scenario voor mijn organisatie’

Op 1 december om 19:30 uur was het weer tijd voor onze volgende Moore MTH talks! Met dit online concept brengen we actuele en relevante thema’s onder jouw aandacht. Elke eerste dinsdag van de maand nemen we jou in 30 tot 45 minuten mee in steeds een ander onderwerp dat interessant is voor jou. Zowel specialisten van Moore MTH als sprekers vanuit het werkveld én ondernemers uit de praktijk komen aan het woord. Het is mogelijk zelf vragen in te sturen, vooraf of tijdens de talks!

Webinar terugkijken

Online

‘Het slecht weer scenario voor mijn organisatie’

Het verslag

De eerste dinsdag van december stond de Moore MTH talks! in het teken van het thema: ‘Het slecht weer scenario voor mijn organisatie’. Tijdens de talks! worden drie scenario’s behandeld:

Ben Heimensen, partner, relatiebeheerder en accountant mkb bij mth, vertelt wat er volgens hem juist goed gaat bij succesvolle bedrijven. Volgens hem heeft het soms te maken met puur geluk, al kun je dat ook in meer of mindere mate afdwingen. Ook neemt hij de kijkers mee in de vraag: wat kun je doen als je bedrijf al in slecht weer is belandt? Kortom: hoe verander je jouw mentaliteit van “shit happens” naar “shift happens”? Volgens Ben moet je vier fases doorlopen voor het realiseren van een turnaround. Fase 1 staat in het teken van het stabiliseren van de situatie en ervoor zorgen dat je niet failliet gaat. Ben zijn tip: maak afspraken en koop tijd. In fase 2 analyseer je de situatie: wat is er nu echt aan de hand? Fase 3 staat in teken van het turnaround plan opstellen. Die voer je vervolgens uit in fase 4.

Ben Heimensen licht in de uitzending een aantal metaforen toe.  Gebruik als ondernemer een verrekijker: wat willen de klanten in de toekomst? Ontwikkelingen gaan tegenwoordig snel, dus blijf dynamisch in je strategie. In sommige gevallen is de bijl nodig: het kan soms noodzakelijk zijn om flink te snijden. Ben zijn advies: wacht niet te lang en pak door. Communiceer eerlijk met alle betrokken en leg het plan goed uit. Op die manier geef je betrokkenen de gelegenheid om hierop te reageren en eventueel zelfs een beter plan voor te stellen. Soms is de bijl te grof en is een snijmesje nodig: alleen de rafelige randjes snijdt je in dit geval af. Zo zorg je ervoor dat jouw onderneming flexibeler wordt. Het in beeld krijgen van de talenten binnen jouw organisatie is altijd van belang. Bezuinig daarom niet op talentontwikkeling en trainingen van je personeel, maar blijf die metaforische hometrainer inzetten. Daarmee mobiliseer je de veranderkracht van de onderneming.

Peter van Wijk, Relatiemanager Zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO, onderstreep (net als Ben) ook het belang van een goed businessplan. ”Maar, we kijken niet alleen naar de onderneming (de tent), maar uiteraard ook naar “de vent”, aldus Peter. Als het gaat om de capaciteiten van het management, kijkt de bank bijvoorbeeld naar de achtergronden en vaardigheden van de managers.  Wat is zijn ervaringen en heeft hij de capaciteiten om tijdig bij te sturen als dat nodig is? Waar de bank nog meer op let, vertelt Peter aan de hand van een sheet. Hij gaat daarbij dieper in op het belang van een duidelijk verdienmodel en een bestendige onderneming.

Als het minder goed gaat met een onderneming, krijgt de bank “early warnings” d.m.v. een “Detact and Act” systeem. Peter vertelt dat de ABN AMRO dit systeem in het leven riep n.a.v. de voorgaande crisis. Dit systeem geeft de bank vroegtijdige signalen. Op die manier krijgt de bank, naast de regelmatige besprekingen, tijdig een signaal door als het minder goed lijkt te gaan met een onderneming. Peter geeft aan dat het vaak fout gaat bij bedrijven die teveel nadruk leggen op de korte termijn of de focus verliezen. Ook zijn grote factoren volgens hem de sfeer, cultuur of het (te lage) niveau van het MT. In de talks! vertelt hij ook meer over de (soms noodzakelijke) overstap naar de Bijzonder Beheer. Volgens hem is de coöperatieve houding van de ondernemer in deze gevallen erg belangrijk voor de bank. Soms schakelt de bank in deze gevallen een externe consultant in, dat geeft vaak weer nieuwe inzichten die de onderneming voor de langere termijn bestendiger maakt.

Hans Pieter van der Veen, advocaat bij Dommerholt Advocaten, onderstreept het belang van een goede Raad van Advies. “Als het een keer minder goed gaat, dan komen er vaak adviseurs op je af die meer hun eigen belang, dan dat van jou willen behartigen”. Ook in goede tijden is het goed om met jouw adviseurs verschillende scenario’s uit te werken.

Op 1 januari a.s. treedt de WHOA in werking. Dat staat voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Deze wet is erop gericht om ondernemingen die in zwaar weer verkeren een uitweg te bieden, zonder dat zij faillissement of surseance moeten aanvragen.  Tijdens de talks! neemt Hans Pieter de kijkers mee in vragen als: hoe ziet het akkoord eruit en in welke mate je vrij bent om dit akkoord zelf in te richten? Ook vertelt hij meer over de manier waarop toezicht gehouden wordt op het WHOA proces. Het is de bedoeling van de wet dat het proces van het aanbieden van een akkoord snel (binnen vijf weken) verloopt. Gaat je onderneming toch failliet? Dan wordt er een curator benoemd. Wat komt er op je af als je in een dergelijke situatie en wanneer je risico loopt met het privé vermogen. Hans Pieter vertelt het in deze talks!

Liesbeth Leijten, senior adviseur juridische zaken bij mth, geeft ook tips aan de hand van de drie scenario’s. Over het algemeen raadt Liesbeth aan: zorg dat je regelmatig de inrichting van je organisatie checkt. Bekijk je personeelsbestand kritisch. Neem bijvoorbeeld het (verwachte) verloop onder de loep en stel jezelf de vraag: wil ik bepaalde contracten wel of niet verlengen? In sommige gevallen raadt Liesbeth een flexibele schil aan, in de vorm van uitzendkrachten.

Als je nog meer kostenbesparende maatregelen dient te nemen, kijk dan eens naar vergoedingen die je uitbetaalt.  Wees kritisch op lopende contracten en kijk of je bepaalde vergoedingen onder kunt brengen onder de WKR. Een boodschap die Liesbeth meegeeft aan de kijkers is: eenzijdige wijziging van het arbeidsvoorwaarden is niet geoorloofd.

Zorg er ook voor dat je een goede inventarisatie maakt van de verschillende functiegroepen die werkzaam zijn binnen de onderneming. Wie oefent welke functie uit? Pas op met het hanteren van combifuncties en vermijdt dit zoveel mogelijk. Zorg dat je  die functiegroepen kunt groeperen naar leeftijden en de overzichten schriftelijk paraat hebt.

Ook vertelt Liesbeth in de talks! meer over de rechten die een werknemer heeft in het geval van een faillissement. verplichten die een werkgever heeft ten opzichte van de werknemer, in het geval van faillissement.

Liesbeth vertelt dat je als ondernemer niet verplicht bent om de UWV-ontslagroute te volgen, als je onderling afspraken kunt maken en dit vast kunt leggen in een vaststellingsovereenkomst. Het treffen van zo’n regeling betekent dat de werknemer niet in een slechtere situatie gaat verkeren dan de formele ontslagroute. Medewerkers zijn vaak pas bereid als transitievergoeding ontvangt en de opzegtermijn in acht wordt genomen. Werknemers zijn over het algemeen, volgens haar, goed op de hoogte van hun rechten en zijn vaak pas bereid om

Consequenties voor werknemers zijn vaak erg groot. Vaak gaat er aan het faillissement een loonbetalingsachterstand vooraf. De curator kan direct de werknemers opzeggen, zonder dat hij daarvoor de UWV-ontslagroute hoeft te bewandelen en een ontslagvergunning hoeft aan te vragen. De loondoorbetalingsplicht van de ondernemer wordt door het UWV overgenomen voor maximaal 13 weken voorafgaand aan de opzegging en ook over de opzegtermijn van maximaal 6 weken. Heeft de werknemer al eerder een loonachterstand opgebouwd? Dan heeft hij een preferente vordering op de boedel en is het de vraag of hij dat achteraf betaald krijgt.

De talks! wordt afgesloten met bemoedigende woorden van Ben Heimensen. Zijn tip: zit niet bij de pakken neer. Als ondernemer neem je vaak beslissingen in onzekerheid. Mobiliseer je team en stel jezelf de juiste vragen. Ben sluit af met een aantal voorbeelden van creatieve ondernemers.

De volgende talks! vindt plaats op dinsdag 2 februari, met het thema: “Liefde is… continuïteit voor mijn bedrijf en gezin”.  Ondernemers werken zich vaak een slag in de rondte. Sta je wel eens stil bij de balans tussen werk en privé? En wat gebeurt er met je naasten als jou iets overkomt? Dit zijn belangrijke thema’s voor jou, als ondernemer of directeur! Daarom richten wij ons tijdens de Moore MTH talks! op deze onderwerpen en geven we je in ongeveer 45 minuten concrete handvaten en tips. Meld je nu alvast aan.


Webinar terugkijken


Het onderwerp

Dinsdag 1 december om 19:30 uur nemen we jou tijdens Moore MTH talks! mee in het onderwerp:

‘Het slecht weer scenario voor mijn organisatie’

Heeft jouw organisatie te maken met lagere inkomsten, hogere kosten en staat het vermogen onder druk? Je bent niet de enige, door onder andere de effecten van het Covid-19 virus ondernemen veel bedrijven “in zwaar weer”. Natuurlijk kan het zijn dat jouw onderneming (nog) niet te maken heeft met zwaar weer, maar wil je op een mogelijke storm voorbereid zijn?

Deze tijd vraagt veel van het ondernemerschap. Er gaat in goede tijden altijd veel op gevoel, maar in deze tijd is het gevoel alleen niet genoeg. Naast energie is er ook gewoon inzicht voor nodig. Ook vereist dit een bepaalde communicatie naar jouw personeel. Hoe kun je dit aanpakken en wat zien wij bij bedrijven gebeuren?

In deze talks! nemen we je mee in thema’s als:

In 30 tot 45 minuten geven de volgende sprekers jou handvaten en tips, die jou en jouw onderneming kunnen helpen.

Zorg ervoor dat je er bij bent en meld je nu gratis aan voor de Moore MTH talks! op dinsdag 1 december om 19:30 uur!


De sprekers

Hans Pieter van der Veen

Hans Pieter van der Veen – Advocaat en partner

Hans Pieter van Dommerholt Advocaten vertelt over zijn ervaringen met bedrijven die verkeren in “zwaar weer”.

Ben Heimensen

Ben Heimensen – Partner, relatiebeheerder en accountant mkb bij Moore MTH

“Mijn drive is ondernemers te helpen bij het realiseren van hun doelen”.

Peter van Wijk

Peter van Wijk – Relatiemanager Zakelijke Dienstverlening bij ABN AMRO

“Met een open, sensitieve benadering wil ik doelen realiseren en verbintenissen leggen als een betrouwbare en betrokken partner”.


In het kort


Vragen

Wij doen er alles aan om de (ingestuurde) vragen tijdens de talks! te beantwoorden, daarom kun je jouw vraag meesturen met je aanmelding.

Kom ik zelf ook in beeld tijdens het webinar?

Tijdens dit webinar kom je niet in beeld. Je kunt dus lekker ontspannen kijken vanaf huis, op de bank of waar je je ook bevindt.

Wil je meer weten over onze webinars? Neem dan gerust een kijkje op onze webinar pagina.