Zoeken op

Zoeken op

Alles

Werkgeversdag 2022

Op 3 november 2022 organiseerden wij voor de 11e keer de Werkgeversdag! Het werd een dag waarin wij werkgevers, hr-adviseurs en salarisadministrateurs bijpraatten over relevante en actuele onderwerpen ten aanzien van personeel en salaris. Het thema van deze editie is preventie en gevolgen van ziekteverzuim.

Personeel en salaris
Werkgeversdag 2022

Preventie en gevolgen van ziekteverzuim

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het nóg belangrijker geworden om verzuim van medewerkers te voorkomen. Focus op preventie van verzuim is dus belangrijker dan ooit. Gezonde, tevreden en gelukkige medewerkers zijn loyaler en blijven langer werken bij jouw organisatie. Het gemiddelde verzuim in Nederland van werknemers stijgt echter de laatste jaren, aldus ArboNed. Een ontwikkeling waar geen enkele ondernemer blij mee is, want een verzuimdag kost gemiddeld tussen de €250 – €350,-.

Maar hoe zet je als organisatie effectief in op preventie en hoe beperk je de gevolgen van verzuim? Over jouw mogelijkheden, rechten en plichten als werkgever gingen wij met diverse specialisten in gesprek tijdens de Werkgeversdag in Zwolle. Lees hieronder meer over onze sprekers en hun onderwerpen.

Blijf fris en fruitig!

Arie Lengkeek

is een enthousiaste en gedreven dagvoorzitter. Hij is de vaste presentator van onze maandelijkse Talks. Veel plezier beleeft hij aan het verbinden van en samenwerken met personen en organisaties.

Arie is werkzaam als commercieel manager binnen Moore MTH en zal, in zijn rol als dagvoorzitter, zorgdragen voor een sprankelend en interactief event.

Dikra Salhi – Belastingplan 2023

Reiskostenvergoeding gaat van €0,19 naar €0,21 cent. De hoogte van de vrije ruimte gaat omhoog naar 3%, want dat was 1,92%. Gebruikelijkloonregeling DGA gaat naar 100%, dit was 75%. Bij de 30%-regeling kan je kiezen tussen de werkelijke kosten of de forfaitaire vergoeding. Dit gaat tot een maximum van €216.000. Dus het maximale loon is €64.800. Dit is de Wet normering van topinkomens, oftewel de WNT-norm.

Presentatie Belastingplan 2023

De eerst negen maanden heeft UWV 1200 WIA-beoordelingen gedaan vanwege corona.

Frank Gevers

Albertje Pepping – Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Deze wet is nieuw sinds augustus 2022. Deze wet gaat om scholingswerkzaamheden en nevenwerkzaamheden. “Veel werkgevers moeten wennen aan deze nieuwe verplichting”. Scholing is belangrijk voor het functioneren van de werknemer. Hier moet de werkgever voor zorgen als de werkgever de kennis noodzakelijk acht of om technologische ontwikkelingen bij te houden. Let op! Werkgevers kunnen betaalde studiekosten voor verplichte scholing niet van de werknemers terugvorderen via een studieovereenkomst.

 • Inventariseer alle individuele en collectieve afspraken over scholing.
 • Maak een onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte scholing binnen het bedrijf.
 • Controleer welke afspraken kunnen blijven gelden.

Nevenwerkzaamheden: Werknemer mag twee banen hebben, maar de werkgever kan dit verbieden bij de volgende redenen:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Vermijden belangenconflicten
 • Beschermen bedrijfsinfo
 • Overschrijding arbeidstijden

Onvoorspelbaar werkpatroon: werkgever moet referentiedagen en referentie uren kenbaar maken aan werknemer bij een oproepcontract. Wet flexibel werken: Werknemer kan verzoek om meer uren en vaste dagen of vast contract indienen na 26 weken dienstverband en mag dat 1x per jaar te doen. Let op! De werkgever moet binnen een maand reageren op de werknemer. Anders krijgt de werknemer zijn gelijk.

 • Inventariseer situaties met onvoorspelbaar werkpatroon
 • Spreek met oproepkrachten schriftelijk referentietijdstippen af
 • Houd bij nieuwe contracten rekening met specifieke informatieplicht die geldt voor onvoorspelbaar werkpatroon

Presentatie Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Albertje Pepping – Voorkomen van uitval en definitie van ziekte

 • Creëer een gezonde werkomgeving
 • Vang signalen van uitval tijdig op
 • Bied hulp!

Albertje gaat in op werk gerelateerde factoren (relaties, communicatie en werktijd inrichten). Daarna behandelt ze privé gerelateerde factoren, zoals schulden, verslaving en de thuissituatie. Werk kan een belangrijk deel van herstel zijn: Creëer de juiste voorwaarden voor werkhervatting en pas het werk eventueel aan.

Een werknemer heeft bij ziekte 104 weken recht op 70% van het loon. Verder mag een werkgever niet bepalen of de werknemer ziek is. Een huisarts kan niet bepalen of de werknemer ziek is. Alleen de bedrijfsarts kan dat bepalen. Iedere werkgever is verplicht om een bedrijfsarts te hebben. Binnen zes weken moet je die inschakelen na ziekmelding van een werknemer. Ook vruchtbaarheidstrajecten moet je als werkgever behandelen als ziekte. Dit komt doordat werknemers hier onder lijden. Dit is zo geoordeeld door de Rechter. De werkgever moet dit dus vergoeden. Bij een cosmetische ingreep heb je geen recht op loon. Wel heeft een werknemer recht op loon als er daarna ongewilde gevolgen zijn vanwege de cosmetische ingreep.

Presentatie voorkomen van uitval en definitie van ziekte

De arbeidsongeschiktheid wordt gefinancierd door de werkgevers.

Frank Gevers

Frank Gevers – 1e en 2e ziektejaar en daarna?

De eerst negen maanden heeft UWV 1200 WIA-beoordelingen gedaan vanwege corona. Houd je als werkgever aan het ondernemingsbeleid:

 • Arbobeleid
 • Verzuimbeleid
 • Re-integratiebeleid
 • Verzekering

De kans dat werknemers na zes weken terugkomen wordt steeds kleiner. Daarom is het belangrijk dat je als werknemer een vinger aan de pols houdt. Frank deelt de procesgang:

 • Week 6: probleemanalyse
 • Week 8: Plan van aanpak
 • Week 42: Ziek melden bij UWV
 • Week 52: Eerstejaarsevaluatie
 • Week 93: Aanvraag WIA

Op de site van UWV vind je stappenplannen voor zowel de werkgever als de werknemer.

Een werknemer moet meewerken aan zijn herstel en dat proces niet belemmeren. Zo moet er worden meegewerkt aan het re-integratiebeleid. Vervolgens gaat Frank in op de toetsvragen bij re-integratie. Als de werknemer minder taken of minder verantwoordelijkheden krijgt, betekent dat niet dat deze terug in loon mag. De werknemer is namelijk ziek bij zijn bedongen werkzaamheden. Voor de werknemer is het niet verstandig om ontslag te nemen, want dan heeft deze geen recht op WW of de Ziektewet. Daarna gaat Frank in op wat passende arbeid is. Ook vertelde hij over het Deskundigenoordeel van de UWV. De sector met de meeste loonsancties is de zorg. Het doel hiervan is dat werknemers langer aan het werk blijven. Als laatste legde Frank de WIA uit en wat de rol van de arbeidsdeskundige is.

Presentatie 1e en 2e ziektejaar en daarna?

Albertje Pepping – Compensatieregeling transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Als de werknemer meer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV, maar de zieke werknemer heeft recht op een transitievergoeding. Deze kan op aanvraag gecompenseerd worden door het UWV. De werknemer heeft een slapend dienstverband na afloop van 104 weken ziekte en voordat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. De werkgever moet in actie komen om dit dienstverband te beëindigen. Ook ging Albertje in op de mogelijkheid om compensatie van betaalde transitievergoedingen te vragen aan UWV, als de werkgever zijn bedrijf gaat staken vanwege zijn pensioenleeftijd of komt te overlijden. Dit geldt voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers.

De voorwaarden voor de compensatieregeling transitievergoeding na langdurige ziekte zijn:

 • Werknemer is aantoonbaar ontslagen wegens langdurige ziekte
 • Werknemer had op grond van de wet recht op transitievergoeding
 • Werkgever heeft transitievergoeding betaald aan werknemer
 • Aanvraag moet uiterlijk zes maanden na uitbetaling volledige transitievergoeding worden ingediend bij het UWV
 • UWV beoordeelt of aanvraag of werkgever in aanmerking komt voor compensatie en hoe hoog de compensatie is.

Presentatie Compensatieregeling transitievergoeding na 2 jaar ziekte

75% van de mediations leidt tot een oplossing.

Zakelijke Mediation Zwolle

Frank Gevers – Wie financiert de arbeidsongeschiktheid?

De arbeidsongeschiktheid wordt gefinancierd door de werkgevers. Als werkgever heb je een keuze. Je kan de premies afdragen bij de Belastingdienst (publiek verzekeren), premies afdragen aan de verzekeraar (privaat verzekeren) of je draagt ze niet af en je houdt ze in eigen zak. Dit noemen we het duale stelsel met hybride financiering.

Ook vertelde Frank over het Eigenrisicodragerschap (ERD) voor de Ziektewet. Bij de ZW betaal je zelf de Ziektewet-uitkering aan de ex-werknemer. Deze uitkering is 70% van het dagloon. Je bent alleen eigenrisicodrager voor je werknemers. Daarnaast legde hij de verantwoordelijkheden en verplichtingen uit. Tevens besprak Frank de taken van de UWV met betrekking tot de Ziektewet. Een voorbeeld hiervan is toezicht en controle.

De ERD voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Frank ging in op de verschillen tussen wel of niet risico dragen. Daarna vertelde hij over de beoordeling, betaling en re-integratie.

Presentatie Wie financiert de arbeidsongeschiktheid?

Werkgeversdag 2022

Zakelijke Mediation Zwolle – Situatieve arbeidsongeschiktheid en mediation

Situatieve arbeidsongeschiktheid is een situatie waarin iemand door psychische en/of lichamelijke klachten niet kan werken, maar deze persoon volgens strikt medische maatstaven geen fysieke of psychische beperkingen heeft. Het gaat vrijwel altijd om een verstoorde arbeidsrelatie. Luisteren naar elkaar is belangrijk, dus laten ze twee verschillende geluidsfragmenten horen met twee antwoordmogelijkheden. Het kan voorkomen dat je hoort op basis van je eigen behoefte en daardoor niet goed de boodschap begrijpt. Daarom geven de dames tips hoe je beter kan luisteren. Zij gaan in op drie oplossingen bij arbeidsconflicten:

 • Herstel relatie en terugkeer in oude functie
 • Herstel van relatie met mogelijkheid van functie elders in organisatie
 • Beëindiging van arbeidsverhouding

75% van de mediations leidt tot een oplossing. Daarnaast vertellen ze over voordelen van mediation:

 • Behoeftes worden helder
 • Meer begrip voor elkaar
 • Scherpe randjes gaan ervan af
 • Samen gekozen oplossing is garantie voor naleving
 • Minder kosten en snellere oplossing dan procederen

Verder legden de dames de STECR-richtlijn bij arbeidsongeschiktheid uit. In deze nieuwe richtlijn is veel aandacht voor escalatie van conflicten en voorkomen door mediation.

Presentatie Situatieve arbeidsongeschiktheid en mediation

Preventie van verzuim fiscaal

Tijdens de Werkgeversdag hebben we veel onderwerpen behandeld over het thema preventie van verzuim. Maar we zijn niet dieper ingegaan op het fiscale aspect.

Neem contact op met een belastingadviseur als je vragen hebt of wilt sparren. Wij staan voor je klaar!