Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 december, 2021

Gebruikelijk loon aan bv onttrekken als dga

Als dga ben je verplicht jaarlijks salaris aan jouw bv te onttrekken, het zogeheten gebruikelijk loon. Hoe hoog dit salaris is, hangt onder meer af van wat jouw medewerkers verdienen. Is dit bij een van hen meer dan €47.000, dan mag je jezelf in principe niet minder uitkeren.

Meer artikelen
Gebruikelijk loon aan bv onttrekken als dga

Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon moet volgens de wet worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking. Of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv als een van deze bedragen hoger is dan €47.000. Is het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager dan €47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.

Wie eist, bewijst

In een rechtszaak (rechtbank Noord-Holland) was een dga van mening dat hij zichzelf een lager gebruikelijk loon kon uitkeren dan dat van de meest verdienende werknemer. Hij stelde dat dit meer was dan 75% van het loon van de voor hem vergelijkbaarste dienstbetrekking. Hij diende dit aannemelijk te maken, maar slaagde hier niet in. Zo bleef tijdens de zitting onduidelijk wat nu de verantwoordelijkheden waren van de directeuren van andere bedrijven waarmee de directeur van de bv zich vergeleek.

Rekening-courant

Bovendien wees ook de oplopende rekening-courantschuld van de dga erop dat er te weinig salaris was betaald. Het verweer van de dga dat uitbetaling van een hoger gebruikelijk loon de bv in financiële moeilijkheden zou brengen, sneed ook geen hout. De reserves van de bv waren hiervoor namelijk ruim voldoende, aldus de rechtbank. De naheffing loonheffingen van ruim een ton bleef dan ook in stand.

Coronacrisis

In 2021 is een lager gebruikelijk loon mogelijk voor dga’s die te maken hebben met een omzetdaling van minimaal 30%. Het gebruikelijk loon kan dan evenredig met de omzetdaling worden verlaagd. Voor de omzetdaling wordt de omzet van heel 2021 vergeleken met de omzet van heel 2019.

Heb je vragen over de hoogte van het gebruikelijk loon? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Meer artikelen