Zoeken op

Zoeken op

Alles

Goede doelen actie

Afgelopen tijd kregen alle Moore MTH collega’s een koekhuisje doe-het-zelf pakket om lekker winters te knutselen.

Iedereen zette zich fanatiek in om er iets moois van te maken. Veel collega’s schakelden hulp in van kinderen, echtgenoten, neefjes of nichtjes. We kregen inzendingen in de vorm van Tiktok video’s, stop motion video’s, winterse dorpen en enorme bouwwerken.

Uit alle inzendingen kwamen 15 winnaars, die elk een lokaal goed doel mochten kiezen om een donatie van 500 euro te doen.

We zetten alle goede doelen graag nog een keer éxtra in het zonnetje. Bedankt voor het goede werk dat jullie doen!

Een greep uit de kerstcreaties

Stichting Mont Ventoux

‘Wij organiseren sinds 2007 jaarlijks het evenement Grootverzettegenkanker, de beklimming van de Mont Ventoux als een sportieve strijd die symbolisch het gevecht tegen kanker weergeeft.

Onze kernwoorden gevoel – energie – ambitie symboliseren waar wij als stichting voor willen staan.’ (bron – zie link)

Onze collega Victor Elling fietst mee!

Voor meer informatie, klik hier.

Het Goois Natuurreservaat

Het Goois Natuurreservaat beheert al vanaf 1932 de natuurgebieden in het Gooi. Deze natuurgebieden maken van het Gooi een bijzondere leefomgeving. We koesteren ze, we zijn er trots op en we zorgen ervoor dat de natuur behouden en toegankelijk blijft. We beheren ruim 2.800 hectare dat een thuis biedt aan uiteenlopende flora en fauna. Wandelaars, fietsers, sporters en ruiters komen in onze gebieden bosuilen, reeën, orchideeën en vele andere plant- en diersoorten tegen. Natuurkwaliteit en -ontwikkeling, biodiversiteit, een fraai landschap, recreatiemogelijkheden, duurzaamheid, toegankelijkheid en veiligheid zijn onze belangrijkste speerpunten.

Voor meer informatie, klik hier.

(Fotograaf: Arie van den Hout) 

Zorgboerderij de Rietstulp

Zorgboerderij de Rietstulp biedt dagbesteding en logeeropvang aan voor kinderen en volwassenen met een beperking. Centraal staat ontwikkeling, plezier en het opdoen van positieve ervaringen. Alles in een veilige omgeving met een vast team van begeleiders.

Voor meer informatie, klik hier.

Stichting Hartekind

Jaarlijks horen 1.500 kersverse ouders dat het hart van hún kindje niet helemaal gezond is. Hun kind is één van de meer dan 25.000 hartekinderen in Nederland; kinderen met een aangeboren hartafwijking. Ongeveer tweederde van deze hartekinderen moet vlak na de geboorte één of meerdere levensreddende operatie(s) ondergaan. Bovendien hebben hartekinderen vaak een kortere levensverwachting en beperkingen door hartfalen, hartritmestoornissen en/of opgelopen hersenschade. En nog altijd overlijden jaarlijks ook 150 hartekinderen, waarmee een hartafwijking doodsoorzaak nummer 1 is onder kinderen.

Daarom zet Stichting Hartekind zich in voor het verbeteren van de overlevingskansen en kwaliteit van leven van hartekinderen. Stichting Hartekind financiert levensbelangrijk onderzoek, organiseert/ ondersteunt evenementen en initiatieven voor dit doel en geeft voorlichting aan ouders. Zo werken we sámen met jou aan een wereld waarin hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn!

Voor meer informatie, klik hier.

Voedselbank Zeist

Voedselbank Zeist helpt mensen die onder de bijstandsnorm zitten aan eten. Wij bieden deze mensen de mogelijkheid om voor 3 dagen een aanvulling te doen op hun boodschappen. Zij komen in onze winkel zelf hun producten uit kiezen waar mee ze niet met geld betalen maar met punten. Aan de hand van gezinsgrootte krijgt men punten om boodschappen te doen.

Voor meer informatie, klik hier.

Park de Stadshoeve

Park de Stadshoeve is een prachtige groene plek in de wijk Stadshagen waar wij spelen, dieren, tuinen en ontmoeten met elkaar verbinden. Het park wordt geëxploiteerd door een stichting die alleen met vrijwilligers werkt en een samenwerking heeft met Frion dagbesteding. Daarnaast zit in de Stadshoeve een mooie bistro en een verloskundigenpraktijk.

Voor meer informatie, klik hier.

Stichting Leergeld Noordoostpolder

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Voor meer informatie, klik hier.

Mission Aviation Fellowship

Piet en Marijke Muilwijk zijn samen met hun drie kinderen, Michaël, Samuël en Joël uitgezonden door MAF Nederland en de Hervormde Gemeente van Lunteren. Als pilotenechtpaar dienen ze hun naaste in nood door middel van het geven van praktische hulp. In februari 2017 zijn zij uitgezonden naar Arnhem Land (Australië). Begin 2019 zijn Piet en Marijke verhuisd naar Papoea Nieuw Guinea, om ook daar werkzaam te zijn voor MAF.

MAF staat voor Mission Aviation Fellowship. MAF brengt medische hulp, humanitaire hulp, ontwikkelingshulp en ondersteunt de zending in moeilijk te bereiken gebieden. Piet helpt hieraan mee door mensen en middelen te vervoeren per vliegtuig. Marijke houdt zich bezig met homeschooling en de zorg voor het gezin. Ook zet zij zich in voor de gemeenschap.

Voor meer informatie, klik hier.

Kinderen in Nood

De Bussumse stichting Kinderen in Nood zamelt al 30 jaar nog bruikbare goederen in: van fiets tot kleding, van schoolmateriaal tot speelgoed. Deze goederen worden door vrijwilligers uitgezocht, nagekeken, gesorteerd, verpakt en gaan vervolgens mee op transport naar Hongarije, Roemenië en Oekraïne. Per jaar gaan er circa 10 transporten naar deze landen. Contactpersonen aldaar, die de situatie in tehuizen en noodlijdende gezinnen goed kennen, zorgen ervoor dat de goederen op de juiste plaats terecht komen.

Voor meer informatie, klik hier.

Stichting Akkrum/Nes Centraal

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid en het verhogen van de levenskwaliteit binnen de gemeenschap van Akkrum en omstreken.

De activiteiten die in Akkrum en omstreken worden georganiseerd zijn o.a.: Spijkerslaan, Viswedstrijd, kermis, het open Fries kampioenschap Slingeraap, Shantydei, het kerstcircus, de buitenspeeldag, de Palmpasen optocht, het bloembakkenproject én een jaarlijks groot concert.

Voor meer informatie, klik hier.

Stichting AAP

AAP geeft dieren weer een toekomst! Dierenwelzijn staat nog altijd onder druk. Bij AAP verbeteren wij op een duurzame manier het welzijn van apen, grote katten en andere zoogdieren. We vangen dieren in nood op én pleiten voor betere wetten in heel Europa. Met deze cheque adopteren we een dier, dat hiermee bij Stichting AAP verzorgd kan worden.

Voor meer informatie, klik hier.

Stichting Sandesh Baarn

Stichting Sandesh Baarn heeft als doel de integratie van alle bevolkingsgroepen in Nederland te bevorderen. Daartoe organiseert zij in eerste aanleg het ontmoetingsfestival “Alltogetherfestival” en eventueel andere bijeenkomsten om dit te bevorderen. Hier is iedereen, zonder uitzondering welkom.

Voor meer informatie, klik hier.

Stichting Kibo Medical Detection Dogs

In het Japans staat Kibō voor hoop en hoop biedt perspectief.

Hoop is wat wij mensen willen geven; hoop op een beter en vrijer bestaan voor mensen met diabetes type 1 of voor mensen met de ziekte van Addison. Hoop op rust en stabiliteit voor mensen met een posttraumatische stressstoornis of voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Hoop op nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Bij Stichting Kibō Medical Detection Dogs worden hulphonden opgeleid voor mensen met diabetes mellitus, hyperinsulinisme, Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS), Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met een angststoornis en de ziekte van Addison. De opleiding bij Kibō wordt gegeven door middel van team-coaching, dat wil zeggen dat de cliënt wordt geleerd om zijn eigen hond te trainen onder professionele begeleiding tot officiële hulphond. Dit proces omvat 12-16 maanden privé begeleiding in ons trainingscentrum in Nijkerk, digitale ondersteuning en een afsluitend examen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd wordt de hond gecertificeerd als officiële hulphond en ontvangt de begeleider een identificatiepasje. Jaarlijks volgt een certificering om na te gaan of de hulphond zijn werk nog steeds naar behoren doet. Kibō traint alle hulphonden door middel van geurdetectie. De hond leert om te reageren op afwijkende lichaamsgeuren en te waarschuwen wanneer er problemen in aantocht zijn. In verreweg de meeste gevallen komt de waarschuwing eerder dan de meest geavanceerde apparatuur.

Voor meer informatie, klik hier.

Goede doelen actie

Het Prinses Máxima Centrum

In juni 2018 is het Prinses Máxima Centrum geopend door onze Koningin. Sinds dat moment worden alle kinderen met kanker uit heel Nederland in het Máxima behandeld. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld en op dit moment overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen aan deze ziekte.

Het Prinses Máxima Centrum heeft één ambitie: Ieder kind genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is alle kennis en expertise op het gebied van kinderoncologische zorg én research in het Máxima samengebracht. Dát maakt het verschil. Het is een enorme stap voorwaarts, zodat elk kind met kanker de beste behandeling op maat krijgt en nog belangrijker: een grotere kans op overleving.

Prinses Máxima Centrum Foundation

De Foundation van het Prinses Máxima Centrum is opgericht met het doel financiële middelen te werven om alle voorzieningen mogelijk te maken, die niet door de zorgverzekeraars vergoed worden en die van groot belang zijn voor de genezing van de kinderen. En daar zijn er veel van, zoals de ouder-kind kamers, sport, onderwijs, toneel, muziek, elkaar ontmoeten, voeding op maat, onderzoek, angst en pijn reductie, artistieke activiteiten en begeleiding en onderzoek na genezing. Niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor het hele gezin.

Voor meer informatie, klik hier.

Dierenpark Amersfoort Wildlife fund

Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund ondersteunt projecten over de hele wereld die zich bezighouden met natuurbescherming. Van het geld dat het Wildlife Fund inzamelt wordt onderzoek gedaan en worden praktische maatregelen genomen voor natuurbescherming en soortbehoud.

Voor meer informatie, klik hier.

Bron foto: Wildlife fund