Zoeken op

Zoeken op

Alles

Goedkeuring laag btw-tarief op levering radiofarmaceutica

Recent is de toepassing van het lage btw-tarief op de levering van radiofarmaceutica goedgekeurd. Deze goedkeuring is verleend door de staatssecretaris van Financiën. Wat betekent deze goedkeuring en wat moet je doen? Je leest het in dit artikel!

Radiofarmaceutische producten worden onder andere gebruikt om hart- en vaatziekten en kankercellen mee op te sporen (diagnose) of te bestrijden (therapie).

Goedkeuring
Btw-tarief radiofarmaceutica

Goedkeuring

Radiofarmaceutica zijn producten die sinds 1 januari 2019 vallen onder artikel 40, derde lid onderdeel i van de Geneesmiddelenwet. Echter, voor de btw zijn deze geneesmiddelen nooit meegenomen voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. Dat betekent dat op de levering van deze producten het algemene btw-tarief van toepassing is. De staatssecretaris wil deze fout nu herstellen. Hij keurt goed dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de levering van radiofarmaceutische producten.

Op grond van de goedkeuring moet de leverancier die een verzoek doet op een teruggaaf van de btw, de teruggaaf ten goede te laten komen aan de afnemer. De spelregels van ten onrechte of onjuiste gefactureerde btw zijn hierop van toepassing. Dat betekent onder andere dat de leverancier een correctie factuur moet uitreiken en de afnemer een verklaring afgeeft of en in hoeverre de in rekening gebrachte btw in aftrek is genomen. Indien sprake is van een (gedeeltelijke) btw aftrek, moet de afnemer de terugbetaalde btw corrigeren en terugbetalen aan de belastingdienst.

Wat te doen?

Ons advies is om in jouw crediteurenadministratie na te gaan voor welke bedragen jij vanaf 1 januari 2019 radiofarmaceutische producten hebt gekocht en welk btw-tarief daarop is toegepast. N.B. het kan ook zijn dat je van buitenlandse leveranciers hebt ingekocht en zelf de btw in jouw aangifte hebt verantwoord. Ook dan is het advies om na te gaan welk btw-tarief je hebt toegepast. Ga vervolgens na of en in hoeverre je deze btw in aftrek hebt gebracht. Naar onze mening zal dit niet of hooguit beperkt zijn, omdat het een product is dat met name intramuraal (btw-vrijgesteld) gebruikt zal zijn.

Als je facturen hebt ontvangen met Nederlandse btw tegen hoog tarief (21%) kun je jouw leverancier op basis van de goedkeuring verzoeken om een gecorrigeerde btw-factuur tegen het lage btw-tarief (9%).

Als je buitenlandse inkopen van radiofarmaceutische producten tegen het hoge tarief van 21% hebt aangegeven, moet dit door middel van een btw-suppletie gecorrigeerd worden. Voor de volledigheid hebben wij het goedkeurende besluit van de staatssecretaris bovenaan toegevoegd.

Vervolg

Tot het geven van een nadere toelichting en/of het verlenen van assistentie zijn wij als Kennisgroep Zorg uiteraard graag bereid.