Zoeken op

Zoeken op

Alles

Audit

Groepscontroles

Goed nieuws voor ondernemingen met buitenlandse deelnemingen! De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in de tekst van ISA 600. Deze standaard is uitermate relevant voor de groepsaccountant van een internationale onderneming met meerdere deelnemingen in het buitenland.

Risicoanalyse

Risicoanalyse

De nieuwe standaard ISA 600 geeft de groepsaccountant de mogelijkheid om door een nauwkeurige risicoanalyse meer focus aan te brengen in de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Alle posten zogenaamd platvinken is niet langer nodig. Alles draait om een goede inschatting van de risico´s en internationale ondernemingen kunnen hier van profiteren. Door een goede samenwerking met de lokale accountant, kunnen de kosten voor de controle van de verschillende deelnemingen in het buitenland worden verlaagd. De nieuwe tekst van ISA 600 geeft de groepsaccountant hiervoor voldoende handreikingen.

Wij denken graag mee met het zo laag mogelijk houden van de kosten van de controle, zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid van jouw jaarrekening, de kwaliteit van onze controle en oordeel.