Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 april, 2020

Het urencriterium voor de ondernemer

Ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Op sommige van deze faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt als aan het zogenaamde urencriterium wordt voldaan.

Maatregelen Coronavirus
Small business onderneemster

Urencriterium

Aan dit criterium wordt voldaan als ten minste 1.225 uren door de ondernemer aan de onderneming worden besteed in het kalenderjaar. Omdat verwacht wordt dat dit aantal uren door sommige ondernemers in 2020 niet gehaald kan worden door de coronamaatregelen, heeft de staatssecretaris van financiën aangekondigd te gaan regelen dat ondernemers geacht worden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 ten minste 24 uur per week voor de onderneming werkzaam te zijn geweest. 24 uur per week is het gemiddelde aantal uren per week dat nodig is om op jaarbasis aan het minimum van 1.225 te komen.

Voor seizoensgebonden ondernemers zal een aanvullende regeling worden getroffen voor zover de piek van hun werkzaamheden in deze periode valt. Deze ondernemers worden geacht in 2020 hetzelfde aantal uren in deze periode te hebben besteed aan hun onderneming als in 2019 in die periode.

Disclaimer
Bij de 
samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Meer artikelen