Zoeken op

Zoeken op

Alles

1

Vanaf 2014 tot 2021; focus op één MTH en optimale samenwerking

Na het afscheid van voorzitter Frits Spijkers kwam er opnieuw een Ten Hoopen aan het roer van het bedrijf. Olaf ten Hoopen, zoon van Ger ten Hoopen, werd voorzitter van het bestuur bestaande uit Ton Rakké en Peter Houtkamp en later Franc Kapitein.

Olaf kwam in 1994 in dienst bij MTH als junior fiscalist, na eerst 2,5 jaar ervaring te hebben opgedaan bij een ander kantoor. Olaf: “Een aantal weken daarvoor vroeg mijn vader, tijdens een wandeling met de hond, of ik mezelf ook bij MTH zag werken. Geïnspireerd door de verhalen van mijn vader was ik geïnteresseerd in de mens achter de ondernemer en wist ik dat ik graag voor Nederlandse MKB-bedrijven wilde werken. En zo begon ik bij MTH, bij een nieuw aangesloten kantoor in Meppel. Een mooi begin want mijn beide ouders en grootouders kwamen uit Meppel, dus ik kende de stad al een beetje. Het was voor mij heel bijzonder om de hand van mijn vader nadrukkelijk te herkennen in de cultuur van het bedrijf en om in 2014 Frits Spijkers te mogen opvolgen die eerder heel intensief met mijn vader had samengewerkt.”

Olaf Ten Hoopen

Bestuursvoorzitter Olaf Ten Hoopen

Focus op één MTH

In 2014 bestond MTH uit 16 vestigingen en had iedere vestiging nog vooral zijn eigen cultuur. Dat wilden we graag anders! De focus verschoof naar het vormen van één MTH en ons nieuwe motto werd; ‘Relaties bouwen, waarde creëren’. Dat sloot naadloos aan op Frits’ visie op het bouwen van een relatie met je klant voordat je hem of haar echt kunt helpen. Alle vestigingen gingen op eenzelfde manier werken en er ontstonden landelijke servicelijnen. Cruciaal in deze nieuwe strategie was en is; optimale samenwerking tussen de kantoren, regio’s en specialisten voor de beste ondersteuning van onze klanten.

Optimale samenwerking

Uitspreken dat je één MTH wilt zijn is een ding, dit daadwerkelijk ten uitvoer brengen is een tweede. Daarvoor bepaalden we samen met onze medewerkers de invulling van de vijf MTH-kernwaarden die samen de ingrediënten vormen voor een optimale samenwerking. Deze kernwaarden zijn geïnspireerd op het boek ‘’The five dysfunctions of a team’’ van Patrick Lencioni. We hebben vervolgens getoetst of ook onze oprichters in de praktijk al samenwerkten volgens deze kernwaarden. Dat bleek het geval. Door de kernwaarden te vertalen in eigen MTH-gedragsprincipes hebben we het gewenste gedrag niet alleen uitgeschreven, maar ook een plek gegeven in ontwikkelingsgesprekken met medewerkers. Zo vormen we een optimaal team dat in dialoog met elkaar, het verschil kan maken voor ondernemers. Iedereen draagt hierdoor bij wat hij of zij het beste kan. Dat is ook vaak het leukst.

Uitbreiding dienstverlening

In tussentijd startten we ook met een nieuwe dienst en een nieuw merk; MONI, de persoonlijke online controller. MONI zorgt voor de essentiële en optimale administratieve basis door goede financiële vastlegging en zorgt daarbovenop ook voor de controlling. Deze specifieke tak van ons bedrijf groeit als kool. Er is veel behoefte aan bij ondernemers.

Als full service financieel advieskantoor zijn onze diensten momenteel in grote lijnen te verdelen in vier onderdelen te weten:

  1. Moni – zorgen voor een goede administratieve basis en bewaking (controlling)
  2. Compliance – op een correcte manier voldoen aan alle wet- en regelgeving en het maatschappelijk verkeer daarover informeren middels aangiften en verslaggeving
  3. Advies – geven van fiscaal en financieel advies vanuit verschillende expertises
  4. Audit – uitvoeren van accountantscontroles waarmee we zekerheid verschaffen aan het maatschappelijk verkeer

Doordat we als één MTH intensief samenwerkten en op éénzelfde manier werkten, konden we ook beter investeren in kwaliteit. Daarvoor richtten we in 2017 ons eigen team Quality & Compliance op. Dit team zorgt voor focus op systematische en blijvende aandacht voor kwaliteit. Klanten waarderen onze kwaliteit van dienstverlening met hoge scores in landelijke klanttevredenheidsonderzoeken. Een van onze belangrijkste strategische doelstellingen.

Internationale dienstverlening

MTH is lid van MOORE GLOBAL; een groot wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en adviesbureaus. Wij helpen ondernemers met groeiambities. Daarvoor kunnen onze klanten terugvallen op goede Moore-sparringpartners en juiste begeleiding in het buitenland. Daarnaast zijn we op onze beurt een uitstekende partner voor bedrijven die in Nederland een bedrijf willen starten of hun activiteiten naar Nederland willen uitbreiden. We werken daarom goed samen met onze collega’s binnen het netwerk en dragen bij aan het internationale netwerk door zitting te nemen in de regional council (Europees bestuur) en invulling te geven aan het global leaderschip binnen het netwerk voor de expertise indirecte belastingen (onder meer btw). Om onze internationale dienstverlening verder te verbeteren en te versterken hebben wij in 2018 een accountantskantoor uit Hoofddorp kunnen aansluiten bij MTH. Inmiddels is dit internationale team verder uitbereid. Vanuit deze vestiging ondersteunen we ook de collega’s in de rest van het land met specifieke internationale expertise. Iedere collega en iedere klant van MTH heeft zo toegang tot goede begeleiding bij internationale vraagstukken.