Zoeken op

Zoeken op

Alles

29 mei, 2019

Hoe financier je de groei van je bedrijf?

‘Mijn bedrijf groeit snel, maar daardoor kan ik niet meer iedereen op tijd betalen!’, herken je dat? Je krijgt steeds meer debiteuren die al dan niet op tijd betalen. Je moet meer producten op voorraad nemen om je klanten te kunnen bedienen, maar heb daar niet de middelen voor. Tegelijkertijd moet je investeren in extra mensen en nieuwe bedrijfsmiddelen, maar hoe doe je dat als je je leveranciers al niet kunt betalen? Met andere woorden; Hoe financier je de groei van je bedrijf? Dat begint met het actueel bijwerken en op orde brengen van de administratie. Want goed inzicht in de cijfers en overzicht van de financiën is van groot belang.

ing. Peter van Kempen
Adviseur Corporate Finance

Tijdig factureren en goed debiteurenoverzicht

Goed debiteurenbeheer verhoogt direct de ruimte in de financiële middelen. Dus; factureer op tijd! Want hoe eerder je klant de factuur ontvangt, hoe eerder hij betaalt. Daarnaast kun je in veel gevallen een kortere betalingstermijn overeenkomen met je afnemers. Check je algemene voorwaarden op de te hanteren betalingstermijnen. En zorg voor een goed debiteurenoverzicht met een ouderdomsanalyse, want dan zie je waar je op korte termijn geld kunt halen.

Tijdig betalen en zinvol inkopen

Communiceer duidelijk en open met je crediteuren en betaal je belangrijkste leveranciers op tijd, zodat je leveranties niet in gevaar komen. Soms zijn er ook mogelijkheden om de betalingstermijnen juist wat op te rekken, zeker als ze niet in verhouding staan tot de betalingstermijnen van de debiteuren. Kijk ook goed of de zaken die je inkoopt, echt belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering of dat je op uitgaven kunt besparen.

Goed voorraadbeheer

Een optimaal assortiment is meer dan alleen aandacht hebben voor wat je klant wil kopen en dat kunnen aanbieden. Zorg voor goed inzicht in de ouderdom van je voorraden en neem op tijd actie op de artikelen die te lang blijven liggen of zelfs vergeten dreigen te worden. Strategisch inkopen kan zorgen voor extra marge maar wees je bewust van de druk op de liquide middelen en de gevolgen die dit kan hebben op de rest van je bedrijfsvoering.

Goed financieel inzicht

Heb je vragen over bovenstaande zaken? Vraag je accountant of controller dan om hulp. Hij kan je administratieve processen en je financiële managementrapportages verbeteren. Daarmee krijg je goed financieel inzicht in je onderneming en kun je wekelijks sturen op je inkomsten en uitgaven. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan en verbetert je financiële ruimte, zelfs in tijden van snelle groei en veel veranderingen.

Hulp bij aanvragen bedrijfsfinanciering

Verder kan je accountant of controller een 12 maandelijks overzicht opstellen met de planning van de behoefte aan liquide middelen. De te verwachten groei bepaalt onder andere de mate waarin je werkkapitaal zal groeien, wanneer je investeringen kunt doen en welke financiering je nodig hebt om die groei te realiseren. Je accountant of controller kan een financieringsaanvraag uitwerken waarmee hij banken kan informeren over een optimale bedrijfsfinanciering.

Wil je weten hoe jij de groei van je bedrijf kunt financieren? Wij helpen je graag met actief debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer en inzicht in je financiën. Neem hiervoor gerust contact op met Peter van Kempen, [email protected].

Meer artikelen