Zoeken op

Zoeken op

Alles

27 juli, 2021

Hoog of laag btw-tarief bij parkeerdiensten attractiepark?

Bied je als ondernemer naast toegang tot bijvoorbeeld een attractiepark, museum of festival ook parkeerdiensten aan, dan moet je daarover btw rekenen. Hoeveel? Over het algemeen is dat het hoge tarief, maar onder omstandigheden kan het lage tarief van toepassing zijn. Wat precies die omstandigheden zijn wordt duidelijker in de jurisprudentie.

Meer artikelen
Hoog of laag btw-tarief bij parkeerdiensten attractiepark?

Bijkomende dienst

In 2018 oordeelde de Hoge Raad over de vraag of het verlenen van toegang tot een natuurpark en een parkeerdienst samen één prestatie vormen. Omdat op het verlenen van toegang tot het natuurpark het verlaagde btw-tarief (9%) van toepassing is, zou dat lage tarief ook van toepassing zijn op de parkeerdienst. De Hoge Raad dacht daar anders over: het parkeren vanuit de gemiddelde consument gezien is een doel op zich en geen bijkomende dienst. Hierdoor is sprake van twee losse prestaties. De parkeerdienst is daarom niet meegetrokken in het verlaagde btw-tarief. Voor parkeren bij een Diergaarde, een attractiepark, een museum en een festival werd in latere jurisprudentie eenzelfde oordeel geveld.

Feitelijke omstandigheden

Dat niet snel sprake is van één prestatie werd duidelijk in een zaak over een slecht bereikbaar attractiepark. Het begon gunstig voor de ondernemer: het gerechtshof oordeelde dat sprake was van één prestatie waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing was. Het hof kwam tot dat oordeel, omdat het vond dat de consument wegens de slechte bereikbaarheid van het park geen andere keuze had dan met de auto te komen en te parkeren op het parkeerterrein. De Hoge Raad zag dat anders. Omdat het beschikken over een auto in het park voor bezoekers geen rol speelt, is ook hier het parkeren een doel op zich. Dat een grote groep bezoekers vanwege de omstandigheden met de auto naar het park komt, maakt dat niet anders.

Beschikken over auto speelt voor bezoekers een rol

Zijn er dan nog wel situaties waarin sprake kan zijn van één prestatie? Er is niet gauw sprake van gezien de stand van de jurisprudentie op dit moment. Maar op basis van het laatste arrest van de Hoge Raad, is de situatie anders als het gaat om een park waarin het beschikken over een auto voor bezoekers een rol speelt. Wellicht dat te denken valt aan een safaripark?

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Meer artikelen