Zoeken op

Zoeken op

Alles

Kennismaken met corporate finance

Onze specialisten begeleiden je in het totale proces van bedrijfsovername. Als je een onderneming koopt of verkoopt, komt daar veel bij kijken. Het is belangrijk dat je alle opties kent en dat de waardebepaling klopt. Wij zijn jouw sparringpartner, behoeden je voor valkuilen en gaan samen met jou voor het beste resultaat. Moore MTH corporate finance is specialist in aan- en verkoop, waardering, due diligence en financiering.


Wil je meer weten over corporate finance?
Kennismaken met Corporate finance

Verkoop onderneming

De koop of verkoop van een onderneming is een spannend en ingrijpend proces. Voor een ondernemer een niet-dagelijkse activiteit met vergaande gevolgen. Op zo’n moment is het prettig en belangrijk dat je adviseur je begeleidt. Met onze deskundigheid sta je er niet alleen voor.

Begeleiding bij bedrijfsovername

Onze corporate finance-specialisten begeleiden je in het totale proces van bedrijfsovername. Bij koop, verkoop, management buy-out of buy- in, verzorgen wij de waardering, het informatiememorandum, het zoeken naar geschikte kandidaten, de onderhandelingen, het boekenonderzoek, de financiering en coördineren wij de contractuele vastlegging. In alle trajecten zijn wij sparringpartner, behoeden wij je voor valkuilen en gaan samen met jou voor het optimale resultaat.

Bedrijfswaardering

De waarde van een onderneming wordt bepaald door het toekomstig verwachte rendement en het risico dat daarmee gepaard gaat. In diverse situaties is het wenselijk om inzicht te hebben in de waarde van de onderneming, bijvoorbeeld bij de overdracht van de onderneming aan kinderen of medewerkers. Door een duidelijke grondslag te bepalen voor de overdrachtsprijs kunnen vervelende discussies worden voorkomen. Ook voor de onderbouwing van de overdrachtsprijs richting de belastingdienst is een waardering in dergelijke situaties van essentieel belang.

Bij een bedrijfsovername is de waardebepaling het uitgangspunt van de prijsonderhandelingen. Met onze deskundigheid, kennis van de branche en je persoonlijke situatie komen wij tot een afgewogen advies over de verkoopprijs en sta je sterk in de onderhandelingen.

In conflictsituaties, zoals echtscheiding of onenigheid tussen aandeelhouders, helpen wij partijen met een bindende waardering.

Om de waarde van je onderneming te verhogen is het van belang om inzicht te krijgen in de elementen die de waarde bepalen. Met dit inzicht kun je actief sturen op een verhoging van de waarde, door bijvoorbeeld specifieke risico’s te verminderen. Zo kun je toewerken naar een optimale verkoop op de lange termijn.

Due Diligence (boekenonderzoek)

Als koper van een onderneming is het belangrijk om vooraf gedegen onderzoek te doen naar de over te nemen onderneming.. Die vullen wij voor je in door het bedrijf door te lichten op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten. Onze analyses, die specifiek gericht zijn op de aan te kopen onderneming, bieden je een helder inzicht in de belangrijkste risico’s, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Financiering

Bij een financieringsaanvraag is het van belang om de bank (of een andere financier) van de juiste informatie te voorzien, of het nu gaat om de financiering van een overname, bedrijfsvastgoed of werkkapitaal. Door een goede afstemming met de beoogde financier en met jou zorgen wij ervoor dat de aanvraag aan de wens van de financier voldoet. Wij kennen de gedachtegang van financiers, weten welke informatie ze essentieel vinden, staan bekend als een professionele partner en hebben daardoor een hoge successcore bij financieringsaanvragen.

Kennismaken met jouw persoonlijke adviseur?

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

ing. Franc Kapitein AA RV
Adviseur Corporate Finance