Zoeken op

Zoeken op

Alles

3 september, 2020

Klappen voor de NOW

Vorige maand kwam in het nieuws dat het betaald voetbal, 30 miljoen aan NOW-subsidie heeft ontvangen. Ajax, de met afstand rijkste voetbalclub van het land, ontving het grootste bedrag. Maar liefst 4 miljoen. Het nieuws zorgde voor veel ophef.

mr. Olaf ten Hoopen
Voorzitter dagelijks bestuur

Transparantie versus beschuldiging

Het is allemaal te lezen in een door het UWV gepubliceerde lijst, met alle bedrijven die dit jaar gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling. Met deze publicatie wilde de overheid haar transparantie tonen. Maar het effect was vooral dat allerlei bedrijven, zoals Ajax en het veel genoemde Booking.com, in staat van beschuldiging werden gesteld. Voetbalclubs zouden het geld gebruiken om nieuwe spelers te kopen en de aandeelhouders van grote bedrijven zouden gretig graaien in de subsidiepot. Je kreeg haast de indruk dat je je moest schamen als je bedrijfsnaam op deze lijst stond.

Regeling voorkomt faillissementen

Niets is echter minder waar. Eind maart is in twee weken tijd een regeling in elkaar gedraaid die vooralsnog heel wat faillissementen en massaontslagen heeft voorkomen. Een regeling waarin bovendien ook nog allerlei waarborgen zijn opgenomen. Zo is één van de voorwaarden dat de subsidie enkel gebruikt mag worden om de lonen te betalen. Daarmee wordt dus voorkomen dat graaiende aandeelhouders er mee vandoor gaan.

Voldoen aan criteria

Een ander belangrijk aspect van de regeling is, dat de hoogte van de subsidie wordt gerelateerd aan de omzetdaling. Bij de aanvraag van de regeling moest die daling worden geschat en dat was begin april natuurlijk enorm lastig. De kans bestaat dus, dat sommige bedrijven in eerste instantie te veel subsidie hebben ontvangen. Maar dat is geen reden om over te klagen, daar moeten we juist blij mee zijn. Want het betekent dat die bedrijven vooralsnog minder negatieve gevolgen ondervinden van corona, dan in eerste instantie verwacht.

Teveel ontvangen = terugbetalen

En wat gebeurt er dan vervolgens met die te veel ontvangen subsidie? Nou, in de regeling is opgenomen dat onafhankelijke deskundigen, zoals accountants, aan het eind van het jaar gaan vaststellen of er terecht gebruik is gemaakt van de regeling. Als daaruit blijkt dat er te veel is ontvangen, dan moet dat worden terugbetaald.

Applaus voor NOW

Kortom; de heersende kritiek doet zowel de regeling, als de bedrijven die er gebruik van maken, dan ook ernstig tekort. De NOW-regeling is een waar kunststukje waarvoor applaus dan ook beter op zijn plaats is.

Meer artikelen