Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 juni, 2021

Kwitanties ANBI bewijzen betaalde giften niet

Tot 2021 waren contante giften aftrekbaar, mits de belastingplichtige met schriftelijke bescheiden kon aantonen dat de giften waren betaald aan een algemeen nut beogende instelling.

Meer artikelen
lage-inkomensvoordeel omlaag

Contante gift

Een man nam in zijn aangiften inkomstenbelasting 2012 en 2013 een (gewone) gift van € 5.000 op aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op verzoek van de Belastingdienst had de man als bewijs van de betaalde contante giften onder meer kwitanties van de ANBI, een door de penningmeester van de ANBI ondertekende donatieverklaring, van de penningmeester ontvangen screenshots van Excelbestanden en rekeningafschriften overgelegd. Op die rekeningafschriften stonden bedragen vermeld die de man had opgenomen. De Belastingdienst accepteerde de overgelegde schriftelijke bescheiden echter niet als bewijs van de contante giften.

Handel in giftkwitanties

Bij Hof Den Haag is in geschil of de inspecteur de aftrek van giften terecht heeft geweigerd. De inspecteur is van mening dat de man met de overgelegde schriftelijke bescheiden de gedane giften niet heeft aangetoond. De inspecteur wijst daarvoor op het strafrechtelijk onderzoek dat naar de ANBI is gedaan. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat op grote schaal giftkwitanties van de ANBI werden verhandeld voor een percentage van veelal 10%-12% van de vermelde bedragen op de kwitanties. Bovendien bevestigt de penningmeester van de ANBI dat donateurs nooit meer dan € 500 per keer doneerden. ook heeft de Belastingdienst de administratie van de ANBI verworpen en de ANBI-status met terugwerkende kracht ingetrokken.

Oordeel van het hof

Het hof bevestigt de uitgebreid onderbouwde zienswijze van de inspecteur dat de kwitanties niet kunnen dienen als bewijs voor de giften. Dat geldt ook voor de donatieverklaring van de penningmeester en het screenshot uit Excel. De man moet aanvullende feiten en omstandigheden aanvoeren en zo nodig bij betwisting aannemelijk maken. Daaruit moet dan blijken dat hij wel recht heeft op giftenaftrek. Daarin is de man volgens het hof niet geslaagd. Ook met de overgelegde bankafschriften heeft de man het bewijs niet geleverd. Hij heeft niet aangetoond dat de op de bankafschriften vermelde opgenomen gelden als gift ook daadwerkelijk aan de ANBI ten goede zijn gekomen. De Belastingdienst heeft de aftrek van giften terecht geweigerd.

Wet: art. 6.37 (tekst per 1 januari 2021) en art. 6.39 Wet IB 2001.

Bron uitspraak: Gerechtshof ’s-Gravenhage
Bron artikel: Taxcence.nl

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar. 

Meer artikelen