Zoeken op

Zoeken op

Alles

5 november, 2021

Lastenverlichting kleine BV’s vanaf 2022

De voornaamste wijzigingen in de vennootschapsbelasting nader belicht.

Meer artikelen
lastenverlichting kleine bv

Lastenverlichting kleine BV’s

Vanaf 2022 zal in de vennootschapsbelasting het lage tarief van 15% van toepassing zijn op winsten tot € 395.000. Dit betekent een lastenverlichting aangezien dit lage tarief nu slechts op winsten tot € 245.000 van toepassing is. Voor winsten boven de € 395.000 is een tarief van 25,8% voorgesteld (huidig: 25%). De wijzigingen betekenen dus met name voor de kleinere belastingplichtigen een lastenverlichting.

Fiscale eenheid

De verruiming van de eerste tariefschijf maakt de fiscale eenheid in veel gevallen minder aantrekkelijk. Een voordeel van een fiscale eenheid is dat de verliezen van een BV kunnen worden verrekend met de winsten van een andere BV die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd. Daartegenover staat dat er maar één keer kan worden geprofiteerd van de lage tariefschijf. Dit steeds groter wordend nadeel kan worden beperkt door de fiscale eenheid te verbreken.

Wijzigingen verliesverrekening

Uit stukken die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag blijkt dat vennootschappen vanaf 2022 ook te maken krijgen met wijzigingen aangaande verliesverrekening. Verliesverrekening wordt aan de ene kant beperkt door deze toe te staan tot 50% van de belastbare winst. Aan de andere kant komt er een verruiming doordat verliezen voortaan onbeperkt voorwaarts verrekenend mogen worden (huidig: 6 jaar voorwaarts).

Echter, verliezen blijven tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Voor zover de belastbare winst de € 1 miljoen overstijgt, is van het meerdere slechts 50% verrekenbaar.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je weten wat dit in jouw concrete situatie betekent? Laat het aan één van onze experts weten of neem contact met ons op.

Neem contact op

Meer artikelen