Zoeken op

Zoeken op

Alles

May 6, 2016

Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?

Als je als dga een lening aan je bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de voorwaarden. Dat geldt ook omgekeerd bij een lening van de bv aan de dga. Welke gevolgen kunnen er optreden en waar hangt dit vanaf?

Artikelen
Accountancy (RA)

Lenen aan de bv

Verstrek je een lening aan je bv met een onzakelijk hoge rente, dan is alleen een zakelijke rente bij jou belast in box 1 en bij de bv aftrekbaar. Bij de heffing in box 1 heb je over de zakelijke rente recht op de terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12%. Per saldo is van de rente dus maar 88% belast. Het restant is bij de bv niet aftrekbaar en wordt belast in box 2 tegen 25%.

Bij een onzakelijk lage rente is een zakelijke rente bij jou belast en bij de bv aftrekbaar. Ook nu heb je recht op de vrijstelling van 12% over de zakelijke rente.

Onzakelijke lening

Is de rente niet zakelijk en ook niet te corrigeren omdat een onafhankelijke derde de lening niet zou verstrekken, dan is een eventueel verlies op de lening slechts aftrekbaar in box 2.

Let op!
De lening moet dan wel worden kwijtgescholden, zelfs als deze oninbaar is.

Verlies op een zakelijke lening is gewoon in box 1 aftrekbaar. Door eerder genoemde terbeschikkingstellingsvrijstelling wel voor slechts 88%.

Lenen van de bv

Leen je geld van je bv, dan is de rente niet aftrekbaar en bij de bv gewoon belast. De rente is nu alleen aftrekbaar als het een lening voor een eigen woning betreft en verder voldoet aan de fiscale voorwaarden die voor een dergelijke lening gelden.

Let op!
Als je een lening voor een eigen woning bij je bv hebt afgesloten ná 2012, moet je de gegevens inzake deze lening doorgeven aan de Belastingdienst. Doe je dit niet, dan is de betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar.

Tip:
Als dga kun je ook gebruik maken van een renteloze personeelslening voor de aankoop van een (elektrische) fiets of elektrische scooter.

Wisselende rekening-courantstanden

Als je een rekening-courantverhouding met de bv hebt, dan zal deze afwisselend debet- en creditstanden hebben. Je hoeft geen rente in box 1 in aanmerking te nemen als het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief. De bv mag de rente dan ook niet in aanmerking nemen. Je mag een eventuele rekening-courantschuld dan ook niet in box 3 opnemen.

Let op!
Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500 op de rekening-courant staan. Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500, moet er over het hele bedrag rente worden berekend.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!