Zoeken op

Zoeken op

Alles

9 november, 2021

De middelingsregeling: laat geen geld liggen!

9 november kwam het weer in het nieuws. Nederlanders laten veel geld liggen door geen gebruik te maken van de middelingsregeling. De middelingsregeling kan mensen met een sterk wisselend inkomen een mooie teruggaaf van inkomstenbelasting opleveren!

Artikelen
Restaurant, horeca

Middelingsregeling

De middelingsregeling houdt in dat – als jouw inkomen in een jaar veel hoger of veel lager is dan het inkomen in de twee voorafgaande jaren of de twee volgende jaren – je recht kunt hebben op een teruggaaf van inkomstenbelasting. Een aantal situaties waarin zich sterke schommelingen van het inkomen kunnen voordoen zijn:

– als je stopt met werken

– als je een bedrijfspand met winst verkoopt zonder te herinvesteren

– als je jouw bedrijf beëindigt of verkoopt

– als je in de jaren 2017 tot en met 2019 het pensioen hebt afgekocht dat je in eigen beheer had opgebouwd

– als je een loonstamrecht afkoopt

– als een hoog pensioen van jouw overleden partner op jou overgaat (nabestaandenpensioen)

– als jouw inkomen incidenteel erg laag of zelfs negatief is (verlies).

De inkomens van drie aaneengesloten jaren worden dan bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie. Als over dat gemiddelde inkomen minder inkomstenbelasting is verschuldigd dan je in werkelijkheid over die drie jaren hebt betaald, kun je – binnen de voorwaarden voor de regeling – een teruggaaf krijgen van de Belastingdienst.

Tip! Als je een samenwerkingsverband hebt met een (zaken)partner (zoals een maatschap of een vennootschap onder firma) dan kun je wellicht beiden gebruik maken van de middelingsregeling.

Hoe werkt middeling?

Is het te betalen bedrag over het gemiddelde over een periode van drie aaneengesloten jaren lager dan het bedrag dat daadwerkelijk over die drie jaren is betaald? Dan bestaat recht op teruggave van het te veel betaalde bedrag. Daarbij geldt wel een drempelbedrag van €545 (2021). Als je bijvoorbeeld €1.545 “te veel” belasting hebt betaald ten opzichte van de belasting over dat gemiddelde inkomen, dan krijg je dus een teruggaaf van €1.000.

Let op! Het recht op teruggave geldt dus alleen voor het bedrag dat uitkomt boven de drempel.

Teruggaaf wordt niet automatisch verleend

De Belastingdienst past de middelingsregeling niet zelf toe. Je moet zelf verzoeken om toepassing van de regeling. Een verzoek om middeling moet binnen 36 maanden worden ingediend na afloop van de bezwaartermijn van de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het laatste belastingjaar.

Tip! De middelingsregeling heeft geen invloed op ontvangen toeslagen in de opgegeven jaren voor middeling.

Corona

In het jaar 2020 hebben veel ondernemers voor het eerst door corona een sterke inkomensdaling gehad. Het is aan te raden om eerst goed na te gaan welke periode van drie aaneengesloten jaren het meest optimaal is voor toepassing van de middelingsregeling.

Twee keer middelen

De middelingsregeling mag vaker worden aangevraagd, maar elk jaar mag maar één keer voor middeling worden gebruikt. Daarom is het goed om een belastingadviseur van Moore MTH in te schakelen. De belastingadviseurs van Moore MTH houden scherp in de gaten of onze klanten voor een middelingsteruggaaf in aanmerking komen. Dit levert geregeld mooie teruggaven op, en dus blije klanten. We kijken verder dan de laatste paar jaren. Hierdoor kan soms twee keer een middelingsteruggaaf worden ontvangen, dus over twee perioden van drie jaar.

Heb je vragen over de middelingsregeling of wil je persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen