Zoeken op

Zoeken op

Alles

22 juni, 2020

Nieuwsberichten Juni 2020

Hieronder lees je onze nieuwsberichten van juni 2020.

Onderwerpen

  1. Uitstel van betaling belastingen verlengd tot en met september
  2. Corona Overbruggingsregeling verhoogd naar € 200 miljoen
  3. Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen
  4. Vergoeding mondkapje onbelast
  5. Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona
  6. Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie!
Artikelen
werken op laptop

1. Uitstel van betaling belastingen verlengd tot en met september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belasting- en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ook de andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 oktober 2020.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen.

Let op!
Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 oktober 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

2. Corona Overbruggingsregeling verhoogd naar € 200 miljoen

Het bedrag van de Corona Overbruggingsregeling, de COL, is verhoogd naar € 200 miljoen. Dit bedroeg in eerste instantie € 150 miljoen. De COL is bedoeld om de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven te verbeteren. Bedrijven die voor de COL in aanmerking komen, kunnen hier tot en met september een beroep op doen.

De verlenging van de termijn tot en met september geldt ook voor andere kredietverlening en kredietgaranties aan ondernemers. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het budget van de SEED Capital-regeling.

3. Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen

Er is een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000.

De regeling Klein Krediet Corona (KKC) maakt het voor banken aantrekkelijker om kredieten te verstrekken, omdat de overheid garant staat voor 95% van het geleende bedrag. Ondernemers in het mkb klaagden de laatste tijd over de terughoudendheid van banken met betrekking tot het verstrekken van krediet.

De kredieten krijgen een rente van maximaal 4%. Daarnaast moet een ondernemer aan de overheid eenmalig 2% provisie betalen als vergoeding. De looptijd bedraagt maximaal 5 jaar.

Om voor het krediet in aanmerking te komen, moet een ondernemer vóór 1 januari 2019 staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vóór de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest. De omzet moet minimaal € 50.000 bedragen.

Het verstrekken van de kredieten loopt via banken en andere goedgekeurde financiers. Een aantal grote banken biedt de kredieten al aan op hun site.

4. Vergoeding mondkapje onbelast

Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen.

De vrijstelling betekent dat de vergoeding niet ten laste van de vrije ruimte van de WKR, de werkkostenregeling, komt. De vrije ruimte is vanwege de coronacrisis voor dit jaar al extra verhoogd.

De vrije ruimte bedraagt dit jaar door de verhoging 3% (was 1,7%) over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Dit percentage wordt niet verhoogd.

De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen. De kosten van mondkapjes behoren daardoor tot de werkelijke kosten van het openbaar vervoer. Uit de berichtgeving van de Belastingdienst blijkt echter niet dat de vrijstelling alleen van toepassing is op werknemers die het openbaar vervoer gebruiken. Wel zal er dan een zakelijk motief moeten zijn.

5. Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona

Ook sportverenigingen ondervinden inkomstenverlies vanwege het coronavirus, bijvoorbeeld door het mislopen van inkomsten van de kantine. Daarom heeft het kabinet eerder besloten deze verenigingen met € 120 miljoen te ondersteunen. De financiële steun is een tegemoetkoming in de kosten die in het algemeen gewoon doorlopen.

De ondersteuning bestaat uit kwijtschelding van de huur voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. De kwijtschelding loopt via de gemeenten, omdat die de huur van de sportverenigingen innen. Hiermee is een bedrag van € 90 miljoen gemoeid. Amateurverenigingen met een eigen accommodatie krijgen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Hiermee is in totaal € 20 miljoen gemoeid. Let op: deze tegemoetkoming is bedoeld voor verenigingen die geen beroep kunnen doen op de overige steunmaatregelen van het kabinet.

Omdat sportverenigingen met liquiditeitsproblemen niet altijd bij een bank terechtkunnen, ondersteunt het kabinet de Stichting Waarborgfonds Sport met een bedrag van € 10 miljoen. Hiermee kan de stichting waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen, zodat die eerder bij een financiële instelling terechtkunnen voor een krediet.

6. Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie!

Heb je naast een bv ook een eenmanszaak? Dan is de urenregistratie daarbij wel van groot belang.

De voordelen van een eenmanszaak betreffen met name de fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Voor de meeste ondernemers geldt echter wel de eis dat per jaar minstens 1.225 uur in het bedrijf gewerkt wordt, het zogenaamde urencriterium.

Ook een bv heeft voordelen, met name als er veel winst wordt gemaakt. Met een bv kan een ondernemer bijvoorbeeld voorkomen dat hij over deze winst het toptarief in box 1 van (nu) 49,5% aan inkomstenbelasting moet betalen.

In veel gevallen is een eenmanszaak naast een bv een aantrekkelijke optie. Op die manier kan een ondernemer namelijk van de fiscale voordelen van beide rechtsvormen profiteren.

Omdat voor de meeste fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting vereist is dat een ondernemer voldoet aan het urencriterium bij een eenmanszaak, is een urenregistratie vaak onontbeerlijk.

Drijf je naast een eenmanszaak ook een bv, houd dan via een urenregistratie bij welke activiteiten je voor de eenmanszaak en welke je voor de bv verricht. En houd bij hoeveel tijd hiermee gemoeid is. Doe dit dagelijks en dus niet achteraf!

Let op!
Vanwege de coronacrisis mag je er voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed, ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Meer artikelen