Zoeken op

Zoeken op

Alles

11 oktober, 2021

Onder voorwaarden ook corona-uitstel mogelijk

Omdat er ondernemers zijn die nog steeds te maken hebben met liquiditeitsproblemen die zijn ontstaan door de coronacrisis is er extra uitstel van betaling mogelijk voor belastingen die in de periode 1 oktober 2021 t/m 31 januari 2022 betaald hadden moeten worden.

Let op! Dit is geen verlenging van de regeling zoals wij die al kennen, maar is een aanvullende regeling waar apart schriftelijk om moet worden verzocht. Voor de aflossing kan te zijner tijd van dezelfde betalingsregeling gebruik worden gemaakt als voor de huidige regeling.

Meer artikelen
Horeca ondernemer

Voorwaarden regeling

De voorwaarden van deze nieuwe regeling waar je aan moet voldoen:

  1. De ondernemer komt in aanmerking voor de betalingsregeling van goedkeuring 1 van onderdeel 3.5.
  2. Het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis.
  3. De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
  4. De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
  5. Het gaat om een levensvatbare onderneming.
  6. Er is voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
  7. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen genoemd in goedkeuring 1 van onderdeel 3.1. (o.a. LB, BTW, IB, VPB, Zvw);
  8. De ondernemer verstrekt een verklaring van een derde-deskundige die het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat aan de eisen als bedoeld onder b t/m e wordt voldaan. De verklaring van de derde deskundige bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden door de deskundige (zie ook artikel 25.6.2b LI).
  9. Als de schuld ten tijde van het verzoek om uitstel ingevolge deze goedkeuring lager is dan €20.000, kan de ondernemer volstaan met een eigen verklaring die voldoet aan dezelfde eisen als bedoeld onder h.

Kijk voor meer informatie naar onderdeel 3.4 in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42308.html

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen