Zoeken op

Zoeken op

Alles

3 juni, 2019

Onze fiscale taal, is niet normaal: Verbonden lichamen

In de Egyptische oudheid was mummificeren een goed gebruik. Het lichaam van de lokale Farao werd gedroogd en vervolgens in de zwachtels gewikkeld. Bij elkaar gehouden door Leukoplast hebben de lichamen van vele Farao’s eeuwenlang de tand des tijds doorstaan. Verbonden lichamen, op weg naar de eeuwigheid.

mr. Olaf ten Hoopen
Voorzitter dagelijks bestuur

Verbonden lichamen

Een lichaam is in het fiscaal recht een rechtspersoon. In de wereld van ondernemers meestal een B.V. Verbonden lichamen zijn B.V.’s met een zeer speciale onderlinge band. Ze worden wettig met elkaar ‘’verbonden’’. Niet door een ja-woord maar door een wettelijk gedefinieerde relatie met elkaar.

Met wie is de belastingplichtige B.V. volgens deze definitie nu eigenlijk verbonden:

  1. Met de B.V. waarin de belastingplichtige tenminste 1/3 belang heeft (de dochter)
  2. Met de B.V.. die tenminste 1/3 belang heeft in belastingplichtige (de moeder)
  3. Met de B.V. waarin een eigen 1/3 aandeelhouder tenminste ook 1/3 belang heeft (het zusje)

Als de fiscale taal lastig is kun je maar het beste gaan tekenen. Vanuit het perspectief van de Belastingplichtige B.V. zijn alle getekende vennootschappen verbonden. Elke vennootschap door een ander deel van de definitie (v1, v2, v3).

Zie daarover de bijgaande afbeelding.

Waar leidt verbondenheid dan toe? Is het erg of juist leuk? De fiscalist moet zorgen dat het leuk blijft. De wetgever heeft als taak om de lol er af te halen. Bij de adviseur gaan dus alarmbellen af bij verbondenheid van lichamen. De fiscale wetgever vindt dat namelijk een beetje verdacht. Transacties, geldleningen, rentestromen van en naar verbonden lichamen krijgen bijzondere aandacht van de wetgever. Lichamen die verbonden zijn gunnen elkaar wat. Vooral als dit gunnen effectief werkt als een drukverband tegen belastingheffing. Terwijl de wetgever op alle verbonden relaties pleisters plakt met speciale anti-misbruik wetgeving heeft de fiscalist als taak om letsel te voorkomen.. Want wie fiscaal verbonden is heeft nog niks opgelopen maar kan zomaar geblesseerd raken!

Verbonden_lichamen

Meer artikelen