Zoeken op

Zoeken op

Alles

Personeel & Salaris

Opleiding & ontwikkeling

Hoe ontdek en ontwikkel ik de kwaliteiten van mijn werknemers?

Wij vinden een opleiding of verdere ontwikkeling alleen een investering waard als de deelnemer de vertaalslag kan maken naar de praktijk. Maar wil je talent tot uiting laten komen, dan is het net zo belangrijk om aansluiting te zoeken met de zogenaamde interne katalysatoren van uw medewerkers. Hierbij valt te denken aan: Drijfveren, voorkeursrollen en interessegebieden. Wij kunnen u en uw medewerkers ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling, waarbij wij gezamenlijk met u de volgende zaken gaan bekijken en tot een effectief opleidings- en ontwikkelingsbeleid kunnen komen:

Moore MTH typen 2

Professionele ontwikkeling

  1. Hoe komen we tot goede opleidingskeuzes?
  2. Welke opleidingen zijn voor de korte en lange termijn noodzakelijk?
  3. Hoe zorgen we dat opleidingsresultaten worden vertaald naar de praktijk op de werkvloer?
  4. Hoe bewaken we de kwaliteit van de opleidingen?
  5. Hoe bewaken we de kosten van opleidingen?

Een opleidings- en ontwikkelingsbeleid biedt u:

De Moore MTH HR adviseurs bieden u: