Zoeken op

Zoeken op

Alles

Bouw en Vastgoed

Pensioen- en aanvullingsregelingen bouw

Naast de nieuwe regeling voor het ouderdomspensioen die op 1 januari 2006 in werking trad ter vervanging van de vroegere ouderdomspensioenregeling en vroegpensioenregeling, zijn er ook nog twee aanvullingsregelingen:

  • De 55+ regeling: deze regeling geldt voor werknemers die op 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt
  • De 55- regeling: deze regeling is van toepassing voor werknemers die op 1 januari 2005 jonger dan 55 jaar waren.

Deze regelingen worden beheerd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BpfBOUW). Voor bouwplaats- en UTA-werknemers gelden verschillende premiepercentages.

Bouwplaats