Zoeken op

Zoeken op

Alles

Personeel en Salaris

Strategie & Beleid

Past mijn HR strategie bij mijn onderneming en doelstellingen? Hoe optimaliseer ik mijn HRM beleid?

De HR-strategie verbindt ondernemingsdoelstellingen met de ontwikkeling van organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Om de bestaansreden van een organisatie waar te kunnen maken heb je een strategie nodig die refereert aan de plannen- en actieprogramma’s en die duidelijk maken hoe je middelen in de tijd aanwendt om het geformuleerde doel te realiseren. Wij hebben ervaren dat als gevolg van steeds snellere omgevingsveranderingen er een toenemende behoefte is ontstaan om flexibel te zijn en dat organisaties steeds minder waarde hechten aan een langetermijnstrategie. Hierdoor is het belang van en de behoefte aan een effectieve HRM-strategie flink toegenomen.

Helpende hand

Maar hoe weet je nou of je op het terrein van HR op de goede weg bent?

Onze HR adviseurs hebben de expertise in huis om je hierbij te ondersteunen alsook om jouw HRM beleid verder te optimaliseren en aan te laten sluiten bij de HR-strategie.

Een HR strategie geeft je:

De Moore MTH HR adviseurs bieden je: