Zoeken op

Zoeken op

Alles

Audit

Subsidiecontrole

Bij het ontvangen van een subsidie boven een bepaald bedrag, verlangt de subsidieverstrekker vaak een controleverklaring bij de subsidieafrekening.

Vaak gaat het om gemeenschapsgeld waarvan moet worden aangetoond dat dat juist is besteed. Wij hebben ruime ervaring met de controle van een groot aantal subsidieregelingen, zoals:

  • Europese subsidies
  • Ministeriële, provinciale en gemeentelijke subsidies
  • Subsidies van goede doelen instellingen

De controle voeren wij uit op basis van de voorwaarden uit de subsidiebeschikking, het van toepassing zijnde controleprotocol en de eventuele algemene subsidieverordening. Om de kosten voor de controle van de subsidieafrekening te beperken werken wij met een gestandaardiseerde aanpak. Daarnaast adviseren wij vooraf over de in te richten projectadministratie en maken we afspraken over de op te leveren stukken. Want achteraf herstellen kost onevenredig veel tijd en geld.