Zoeken op

Zoeken op

Alles

Accountancy

Third Party Assurance

Uitbesteding van processen, een zorg voor je klanten? Je verzorgt diensten voor andere organisaties. Hoe kun je duidelijk maken dat de interne beheersing op orde is?

Ondernemer accountancy

Third Party Assurance

Het uitbesteden van processen is binnen hedendaagse organisaties erg gebruikelijk. Maar hoe kun je klanten overtuigen van de kwaliteit van de organisatie? Hoe verkrijgt een klant zekerheid over de processen die uitbesteed zijn aan de organisatie? De klant blijft immers zelf eindverantwoordelijk voor deze processen. Een oplossing is er ook: Third Party Assurance.

Third Party Mededeling (TPM)

Om te voldoen aan de individuele vragen van klanten is het mogelijk om een specifiek onderzoek te laten verrichten. Hiermee kan een klant zijn expliciete wensen kenbaar maken. De accountant controleert de interne beheersing en houdt hierbij rekening met de specifieke wensen van de klant.

Efficiëntie

Serviceorganisaties ontvangen vaak van meerdere klanten de vraag om transparantie en zekerheid over de uitbestede processen. Alle klanten individueel tevreden stellen is dan een uitdagende opdracht. Een Third Party Mededeling is in die situatie meestal niet geschikt. In een ISAE 3402 rapport (International Standard on Assurance Engagements) zijn deze wensen wel te verenigen. Hierdoor ben je in staat op efficiënte wijze de kwaliteit van de interne beheersing aan te tonen.

ISAE 3402

ISAE 3402 is de internationale standaard voor rapportages met betrekking tot interne beheersing. De standaard kan gezien worden als de internationale tegenhanger van de Amerikaanse voormalige SAS 70 standaard. Rapportages zijn er in twee vormen. In de type I rapportage wordt opzet/bestaan van de interne beheersings-maatregelen van de organisatie getoetst en weergegeven. In de type II rapportage wordt hiernaast tevens de werking van de interne beheersingsmaatregelen gecontroleerd en gepresenteerd.

Contact

Wil je klanten zekerheid verschaffen over de interne beheersing? Dan kun je rekenen op een vaste adviseur die je zaken kent en behartigt. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn aandacht en betrokkenheid. Gekoppeld aan ervaring en ondernemingszin, betekent dat een alerte en flexibele dienstverlening. Neem contact op met een adviseur van een vestiging in de buurt.