Zoeken op

Zoeken op

Alles

Bouw en Vastgoed

Tijdspaarfonds

Vanaf 1 januari 2006 hebben werknemers een individuele rekening in het Tijdspaarfonds. Voor bouwplaatswerknemer is deelname aan het Tijdspaarfonds verplicht.

In het Tijdspaarfonds wordt jaarlijks door de werkgever 8% vakantietoeslag, de waarde van de bovenwettelijke (vijf) vakantiedagen, van tien vrij opneembare roostervrije dagen en van drie werkdagen gestort. Dit ter compensatie van een eventueel beroep op kort verzuim en/of de tweede en derde ziekmelding in een jaar. Voor de werknemer die niet volledig werkt wordt het aantal dagen naar evenredigheid berekend. Deze storting gebeurt tijdsevenredig aan het einde van elke betalingsperiode. UTA-werknemers kunnen op vrijwillige basis mee doen aan het Tijdspaarfonds.

Bouwplaats