Zoeken op

Zoeken op

Alles

22 april, 2020

Trots op Nederland

Het kiezen van een onderwerp voor mijn blog is dit keer niet zo moeilijk, want het gaat momenteel in de media maar over één onderwerp; corona. Dit leidt bij mij tot het mijden van het bekijken van talkshows, het lezen van kranten en zelfs het bekijken van sportprogramma’s. Ik weet wel dat het erg is voor de economie, de zorg, de cultuursector, sport etc., dat hoef ik niet elke dag opnieuw te horen. Toch gaat mijn blog wel over corona, maar ik belicht vooral de mooie dingen die ik signaleer.

André van ’t Hof AA RB
Adviseur MKB

Daadkrachtige overheid

Vanuit de overheid signaleer ik daadkracht om ondernemers te helpen en de intentie om te voorkomen dat mensen worden ontslagen. Het zal helaas niet in alle gevallen voldoende zijn, maar veel ellende wordt hiermee wel voorkomen. Ook als ik kijk naar de uitvoering van de maatregelen zie ik mooie dingen. Zo wordt bij de NOW-regeling voor de omzet, aangesloten bij het jaarrekeningrecht en ook voor het begrip ‘groep’ valt men terug op de al bestaande wetgeving van artikel 2:24b BW. Zo wordt praktisch aangesloten bij de omzet zoals deze is opgenomen in de jaarrekening en daar wordt ik als accountant dan weer gelukkig van. Momenteel is het nog niet bekend welk soort verklaring een accountant moet afgeven bij de definitieve opgaaf van de omzetdaling. Maar ook hierbij heb ik de hoop dat wordt aangesloten bij het jaarrekeningregime.

Praktische melding betalingsonmacht

Normaliter moet een bestuurder die zijn belasting niet (tijdig) kan betalen, een melding doen van betalingsonmacht om te voorkomen dat hij als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor deze schulden. Nu zijn de faciliteiten verruimd voor het aanvragen van uitstel van betaling van belastingen, in verband met de coronacrisis. Hierdoor wordt het aanvragen van uitstel van betaling na ontvangst van de naheffingsaanslag, automatisch aangemerkt als een melding van betalingsonmacht. Ook hier kiest de overheid weer voor een praktisch oplossing.

Zekerheid bieden en onrust voorkomen

De overheid maakt grote bedragen geld over naar bedrijven en ondernemers en gaat later wel beoordelen of dit terecht is. Misbruik van de regelingen zal achteraf vermoedelijk zwaar worden bestraft. Dit lijkt mij ook niet meer dan terecht, want wie maakt er in ‘oorlogstijd’ nou misbruik van de situatie. In alle overheidsmaatregelen zie je dat er eigenlijk maar één primair doel is; werkgevers in staat stellen om hun personeel tijdig te betalen, zodat mensen hun huur, hypotheek en boodschappen kunnen blijven betalen. Op deze manier wordt grote onrust voorkomen.

De Italianen zijn momenteel niet zo blij met Wopke Hoekstra, maar ik begin inmiddels wel fan van hem te worden.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van ondersteuningsmaatregelen, neem contact op met André van ’t Hof, adviseur MKB, e-mailadres: [email protected] of telefoonnummer: 088-2021750.

Meer artikelen