Zoeken op

Zoeken op

Alles

16 augustus, 2021

Vergeet concurrentiebeding bij overname niet

Bij een bedrijfsovername wil de koper vermijden dat de verkoper onmiddellijk gaat concurreren met de verkochte onderneming. Denk daarom bij het sluiten van een koopovereenkomst altijd aan het overeenkomen van een concurrentiebeding en een bijbehorend boetebeding. Voorkom zo dat de verkoper de belangrijkste concurrent wordt.

Vaak wordt bij een overname vooral aandacht besteed aan zaken zoals de koopprijs en de activa die worden overgenomen, zoals de inventaris, handelsnaam en voorraden.

Meer artikelen
Concurrentiebeding

De verkoper als concurrent

In de praktijk wordt een concurrentiebeding vaak vergeten en een daarbij behorend boetebeding overeen te komen. Maar dat is wel verstandig. De verkoper is immers op de hoogte van alle ins en outs van de nieuwe onderneming en kan eenvoudig de belangrijkste concurrent worden.

Gerechtvaardigd belang bij concurrentiebeding

De koper heeft ook een gerechtvaardigd belang bij het overeenkomen van een concurrentiebeding, omdat in de koopprijs vaak een bedrag aan goodwill is verdisconteerd. Daarmee is het goed te verdedigen dat de verkoper gedurende een bepaalde periode niet met dezelfde producten of diensten de markt opgaat.

De vereisten

Een concurrentiebeding is alleen geldig als wordt voldaan aan de vereisten die de wet aan zo’n beding stelt.  In de eerste plaats moet het beding schriftelijk worden overeengekomen. Tevens moet worden overeengekomen welke activiteiten de verkoper niet mag verrichten. Deze activiteiten mogen niet verder strekken dan de activiteiten van de verkochte onderneming op het moment van de overname. Daarnaast moet worden opgenomen voor welke periode het beding geldt. Daarbij geldt als uitgangspunt een periode van maximaal twee jaar als goodwill wordt overgedragen en een maximale duur van drie jaar als ook know-how wordt overgedragen.

Let op! Als een langere duur wordt overeengekomen, loop je het risico dat het concurrentiebeding nietig is. Neem ook het geografisch gebied op waarvoor het beding geldt. Hierbij is het uitgangspunt dat het gebied niet verder mag strekken dan het gebied waar de verkochte onderneming actief was ten tijde van de overname.

Boetebeding

Als stok achter de deur is het altijd van belang ook een boetebeding op te nemen dat in werking treedt wanneer het concurrentiebeding is overtreden. De boetebeding kan ook worden gebruikt als een schadevergoedingsbeding, bijvoorbeeld als de eventueel te lijden schade lastig vast te stellen is. Ook een boetebeding moet aan enkele vereisten voldoen. Zo moet het boetebeding altijd schriftelijk worden overeengekomen en moet de omschrijving voldoende duidelijk zijn. Spreek daarom af wanneer de boete is verschuldigd, hoe hoog de boete is en aan wie de boete moet worden voldaan. De hoogte van de boete kan vrij worden bepaald, maar een rechter kan een overeengekomen boete wel matigen als de boete niet in verhouding staat tot de geleden schade.

Tip! Neem ook altijd op dat de koper naast de boete ook het recht heeft om nakoming van het concurrentiebeding en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Meer artikelen