Zoeken op

Zoeken op

Alles

Bouw & Vastgoed

Vierdaagse werkweek 55-plussers bouw

Een werknemer van 55 jaar of ouder kan de werkgever verzoeken zijn werkweek aan te passen tot 4 dagen (32 uur). Deze vierdaagse werkweek kan ingaan vanaf het moment dat de werknemer de 55 jarige leeftijd bereikt.

Om per kalenderjaar te komen tot een vierdaagse werkweek gebruikt de werknemer de feestdagen, zijn verlof (vakantie) dagen, zijn roostervrije dagen (inclusief scholingsdagen) en zijn seniorendagen, met dien verstande dat vijftien verlofdagen worden gebruikt voor de zomervakantie.

Bouw en Vastgoed
Bouwplaats