Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 december, 2021

Voorlopige aanslag 2022: optimale verdeling aftrekposten

De komende weken verstuurt de Belastingdienst zo’n vier miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor komend jaar. Nieuw is dat de voorlopige aanslag voortaan een optimale verdeling van aftrekposten tussen partners bevat.

Meer artikelen
Voorlopige aanslag 2022: optimale verdeling aftrekposten

Voorlopige aanslag

Via een voorlopige aanslag kan al in de loop van het jaar een belastingteruggave verkregen worden of een bedrag aan te betalen belasting gespreid worden betaald. De voorlopige aanslag is een zo goed mogelijke schatting van het inkomen en de aftrekposten voor het betreffende jaar, op basis van gegevens uit het verleden.

Verdeling aftrekposten

Fiscale partners hebben de mogelijkheid om bepaalde aftrekposten onderling te verdelen. Het betreft met name hypotheekrente, zorgkosten en giften. In de voorlopige aanslag van 2022 stelt de Belastingdienst een optimale verdeling voor. Op die manier betalen belastingplichtigen zo weinig mogelijk belasting. Afwijken mag, maar kan nadelig zijn.

Goed controleren

Het is verstandig de voorlopige aanslag goed te controleren. Ook is het verstandig deze te corrigeren als de aannames van de Belastingdienst niet kloppen. Bijvoorbeeld als de hypotheek recent opnieuw is afgesloten en er meer of juist minder hypotheekrente wordt betaald. Dit leidt dan immers tot een hogere, respectievelijk lagere aftrekpost.

Betalen voorlopige aanslag

Ontvang je in december een te betalen voorlopige aanslag 2022 met een dagtekening in januari? Als je deze eind december 2021 betaalt, dan verlaag je daarmee jouw box 3 vermogen voor de belastingheffing 2022. Maar de Belastingdienst geeft aan dat hun systemen mogelijk niet tijdig ingericht zijn om de betaling te verwerken. Houd goed in de gaten of het bedrag niet automatisch teruggestort wordt.

Definitieve aanslag

Na een voorlopige aanslag volgt na afloop van het jaar altijd een definitieve. Hierin worden de al betaalde bedragen van de voorlopige aanslag verrekend.

Heb je vragen over de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Meer artikelen