Zoeken op

Zoeken op

Alles

Audit

Vrijstellingen controleplicht

Indien er sprake is van wettelijke controle kunnen er diverse vrijstellingen voor van toepassing zijn. Deze vrijstellingen zijn gebaseerd op artikel 403 en 408 van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.

Audit
Ondernemer accountancy

Vrijstelling consolidatie tussenholdings

Artikel 408 gaat over de vrijstelling van consolidatie voor zogenaamde tussenholdings. Onder bepaalde voorwaarden is een groep vrijgesteld om op het niveau van een tussenholding geconsolideerde cijfers te presenteren. Zo moeten de cijfers op een hoger niveau in de groep meegeconsolideerd worden en dit ook op die manier in de enkelvoudige jaarrekening worden opgenomen. Deze jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Is de vennootschap enkelvoudig toch als middelgroot of groot gekwalificeerd, dan geldt nog steeds een wettelijke controleplicht.

Geen publicatieplicht dochter bij formele aansprakelijkheid moedermaatschappij

Artikel 403 bepaalt dat als een moedermaatschappij zich formeel aansprakelijk stelt voor alle verplichtingen van haar dochteronderneming, de dochteronderneming geen publicatieplicht heeft bij de Kamer van Koophandel. De dochteronderneming heeft echter nog wel de (statutaire) plicht om een beperkte jaarrekening op te stellen. Pas je artikel 403 toe, dan worden de cijfers van de dochteronderneming meegeconsolideerd bij de moeder die haar jaarrekening wel deponeert bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens dient op het niveau van de moederorganisatie te worden vastgesteld of deze klein, middelgroot of groot is.