Zoeken op

Zoeken op

Alles

Personeel en Salaris

Werken in België

Voor Nederlandse werknemers in dienst van een Nederlandse werkgever die tijdelijk in België werken geldt, voor zover er een geldige en algemeen verbindende cao of wet van toepassing is in België, dat deze geldt als minimum. Zij ontvangen een toeslag van 9% berekend over het garantie-uurloon van functiegroep A. De werkzaamheden worden als tijdelijk beschouwd zolang de Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing zijn.


Personeel en salaris
Atomium België