Zoeken op

Zoeken op

Alles

Personeel en Salaris

Werkkostenregeling

De in 2011 geïntroduceerde werkkostenregeling moet vanaf 1 januari 2015 door elke werkgever worden toegepast. De overgangsregeling zal niet verder worden verlengd en eindigt dus op 1 januari 2015. De staatssecretaris van financiën heeft onlangs (juli 2014) nog enkele wijzigingen (zie hierna) aangekondigd. Deze zullen in het Belastingplan 2015 in de wet worden opgenomen. Desondanks adviseren wij je nu aan de slag te gaan met de werkkostenregeling. De werkkostenregeling heeft een aantal voordelen:

Personeel en salaris
Kleine ondernemer

Voordelen werkkostenregeling

De werkkostenregeling heeft een aantal voordelen:

Daarom ons advies: maak werk van de werkkostenregeling! Gebruik hiervoor onze ‘Inventarisatietool’. (Verderop in dit artikel meer hierover)

Algemene info over de werkkostenregeling

Werkgevers die in 2014 gebruik maken van de werkkostenregeling kunnen maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (de forfaitaire ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte is in beginsel loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80% verschuldigd maar een werkgever kan er ook voor kiezen om bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen bij de werknemers als “regulier” loon te belasten.

Naast een aantal vergoedingen en verstrekkingen die altijd bij de individuele werknemer moeten worden belast, is er een aantal categorieën met vergoedingen en verstrekkingen die buiten de forfaitaire ruimte onbelast kunnen worden vergoed of verstrekt;

Wijzigingen per 1 januari 2015

Op 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris van financiën de volgende wijzigingen aangekondigd:

Inventarisatietool

Onze adviseurs zijn specifiek deskundig om vragen over de werkkostenregeling te beantwoorden en op weg te helpen bij de inventarisatie, advisering en invoering hiervan. Hieronder een aantal vragen uit de praktijk waar wij samen met jou als werkgever een antwoord op kunnen vinden:

Een deugdelijke inventarisatie van alle vergoedingen en verstrekkingen is de eerste noodzakelijke stap. Wij hebben daarom een inventarisatietool ontwikkeld die jou als werkgever zelf kunt gebruiken. Na de inventarisatie van de vergoedingen en verstrekkingen ondersteunen wij je bij het bepalen van (eventuele) arbeidsvoorwaardelijke consequenties en bij de invoering van de werkkostenregeling.

Contact

Indien je nog vragen heeft of wilt starten met de voorbereidingen op de werkkostenregeling, neem dan contact met op met onze Adviesgroep Personeel & Salaris!