Zoeken op

Zoeken op

Alles

Audit

Wettelijke controle

Een wettelijke controle is een controle van de financiële verantwoording van een onderneming of instelling. Deze controle is ingesteld omdat externe belanghebbenden erop moeten kunnen vertrouwen dat de jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële positie van de onderneming.

Audit
Corporate finance

De wettelijke controle

De wettelijke controle vloeit voort uit artikel 393 BW2. Met ingang van boekjaren 2015 is volgens dat artikel een onderneming (BV of NV) of instelling wettelijk controleplichtig als deze twee opeenvolgende boekjaren voldoet aan twee van de onderstaande criteria:

Vrijstellingen

Voldoet de organisatie aan de bovenstaande criteria voor controleplicht, dan kunnen er toch nog vrijstellingen van toepassing zijn. Meer weten? Wil je meer weten over de vrijstellingen voor de controleplicht, klik dan hier.

Controleplichtig?

Weten of de jaarrekening gecontroleerd dient te worden? Vraag dat gerust bij ons na.

Controleplichtig worden

Is het bedrijf gegroeid naar een middelgrote onderneming, dan kan dat betekenen dat er sprake is van controleplichtig zijn. Wat dat betekent, is te lezen op: Ik word controleplichtig. Wat nu?