Zoeken op

Zoeken op

Alles

8 juni, 2017

Wijziging van de proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van langer dan twee jaar

Het nieuwe kabinet heeft in haar regeerakkoord ook een aantal veranderingen aangestipt op het gebied van het arbeidsrecht. Met name het voornemen om de duur van de proeftijd te wijzigen is belangrijk en wellicht interessant voor werkgevers.

Artikelen
Sollicitatiegesprek

Proeftijd

“Als een werkgever bij indiensttreding meteen een vast contract met de werknemer overeenkomt, mag hij in de toekomst een proeftijd van maximaal vijf maanden afspreken. Voor meerjarencontracten met een langere duur dan twee jaar, gaat de maximale proeftijd naar drie maanden.”

Op grond van de huidige wet- en regelgeving kan maximaal een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen met de werknemer. Deze uitbreiding naar maximaal vijf maanden geldt alleen voor de situatie wanneer de werkgever direct bij in diensttreden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaat. In de gevallen van een arbeidsovereenkomst van minimaal twee jaar wordt de proeftijd verlengt van twee naar maximaal drie maanden. Dit heeft als doel om te bevorderen dat werkgevers vaker een vaste dienstbetrekking aangaan met werknemers.

Hierbij moet nog worden opgemerkt dat de periode waarin arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar mogen opvolgen, voordat wordt overgegaan naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar. Dit betekent dat het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar, nadat de huidige wet- en regelgeving is gewijzigd, niet per definitie zal betekenen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De proeftijd blijft bij alle andere situaties ongewijzigd. Zo blijft bij een dienstverband van minder dan zes maanden gelden dat er geen proeftijd overeengekomen mag worden. Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal zes maanden tot maximaal twee jaar, geldt nog steeds een maximale proeftijd van één maand.

Meer artikelen